AK LsD PRIEVIDZA

Tradícia klubov v Prievidzi bola už oddávna veľmi známa až do roku 1989, keď padla železná opona. Znovu oživenie klubu nastalo vo februári roku 1996, keď nadšenec Š.TOMAŠIK zariadil prvé klubové stretnutie v klube SPEKTRUM v Prievidzi. Aj keď to hňeď na prvý krát nevyšlo a stretávka bola namiesto klubu v neďalekej krčme, aj tak sa to pár nadšencom páčilo. Ďaľšie stretnutia už prebiehali v klubovni v Spektrume.

Momentálne po viac ako po 8 mesiacoch sa schádzame už po novom v klubovni AK LsD u vedúceho p. Ladislava DLHÉHO v jeho súkromnej miestnosti. Je to z tej príčiny, lebo v klubovni Spektrum došlo ku viac ako 75 percentnému zvýšeniu členského príspevku.

Klub má 4-5 aktívnych a 3-4 pasívnych členov a 2 čestných členov. Na počiatku nás bolo síce viac, ale ako vždy sa oddelila osobitná skupina, ktorá sa teraz zaoberá PC a svoje ATARI definitívne pochovali.

Naše klubové záujmy sú následovné:

Ak máte záujem o ďaľšie informácie, prípadne o klubové akcie, stretnutia a časopis SAVAGE, tak napíšte na adresu:

        AK LsD PA
        Ladislav DLHÝ
        ŠULEKOVA 3/1
        971 01 PRIEVIDZA
        tel.0862/354 96
        SLOVENSKO

Text pripravil Peter MADĚRÁNEK v spolupráci s členmi AK v Prievidzi dňa 17.11.1996.