MAGNETIT

Radek Štěrba, RASTER

V tomto čísle najdete plnou verzi mé hry Magnetit. Jedná se o logickou hru založenou na principu přesouvání kostek. Něčím naprosto novým a neobvyklým jsou zde však magnety, které na sebe působí podle známých fyzikálních principů. Při řešení logických problémů lze tedy využívat jejich odpuzování či přitahování. Kromě nich se v jednotlivých kolech objevují další akční prvky: magnetické dveře, generátory, pólové měniče, likvidátory, zdvojovače a vyměňovače.

Hra je uvedena v rámci časopisu FLOP jako dárek jeho předplatitelům. Pro OSTATNÍ uživatele se jedná o SHAREWARE s registračním poplatkem 20Kč, který v případě zájmu zašlete na adresu: R.Štěrba, Čsl.odboje 36, Prostějov 6, 798 11.

Cíl hry:

V každém kole jsou po obrazovce rozmístěna jednotlivá písmena slova MAGNETIT, která musíte všechna sebrat - nezáleží na pořadí. Pokud je nějaké písmeno uvnitř obalu, musíte ho z něj nejprve vysvobodit.

Popis akčních prvků:

Magnety - každá magnetická kostka je z jedné strany označena barvou symbolizující kladnou či zápornou polaritu, její druhá strana je neutrální. Přisunete-li k sobě stejnou stranou dvě magnetické kostky se stejnou polaritou (barvou), dojde k jejich odpuzení - samozřejmě pokud je tam volné místo. Kostky opačné polarity (různé barvy) se spojí a už s nimi nikdy nehnete.

Písmena - písmena, která jsou uvnitř obalů, lze libovolně posouvat. Po odstranění obalu je můžete sbírat.

Generátor obalů - pokud je vedle něj (shora či zdola) volné místo, okamžitě vygeneruje prázdný obal, kterým toto místo obsadí.

Polarizátor - mění polarizaci nebo směr působení magnetů. Pokud je tedy magnet natočen magnetickou stranou k polarizárotu, dojde ke změně polarizace magnetu z kladné na zápornou a naopak. Lze provádět libovolněkrát a tím postupně měnit polarizaci dle libosti. Je-li magnet natočen k polarizátoru neutrální stranou, dojde k otočení celého magnetu (bez změny jeho polarizace).

Vyměňovač - vymění dva prvky, které budou umístěny na opačných koncích tohoto přístroje. K aktivaci dojde přisunutím druhého prvku.

Likvidátor - zlikviduje všechny prvky, které budou umístěny pod nebo nad něj.

Odstraňovač obalů - používá se pro odstranění obalu z písmene. K aktivaci dojde v okamžiku, kdy je na jednu (libovolnou) z jeho stran přisunuto písmeno v obalu - na druhé straně přístroje však musí být prázdné místo, aby tam mohl být obal přemístěn.

Zdvojovač - zduplikuje prvek, který umístíte na jednu (libovolnou) stranu přístroje. K aktivaci dojde přisunutím prvku k přístroji za předpokladu, že na druhé straně je volné místo. POZOR - písmena zdvojit nelze (dojde k jejich zničení!!!).

Magnetické dveře - lze je otevřít pomocí magnetu (na polarizaci nezáleží). Magnet ale musí být samozřejmě natočen směrem k nim.

Ovládání:

Start - spuštění nové hry.

Select - hesla pro další úrovně. Pro každou čtvrtou místnost existuje heslo, díky jemuž nemusíte začínat úplně od začátku. Pokud IHNED po ukončení hry (GAME OVER) stisknete SELECT, můžete si heslo pro poslední čtvrté úspěšně dokončené kolo opsat. Po vepsání správného hesla do zadávacího řádku (ten se objeví též stlačením SELECT) bude nová hra spuštěna od odpovídající místnosti.

Joystick nebo směrové šipky (bez Control) - směr pohybu.

Esc - uvedení místnosti do původního stavu. Jestliže již v původním stavu byla, způsobí Esc ukončení hry (GAME OVER).