FreeCellXE

by
František "Fandal" Houra

Karetní hra FreeCellXE je Atari klonem hry FreeCell od firmy Microsoft, se kterou se možná někteří z vás setkali v nechvalně proslulém "operačním" systému Windows.

Těm, kteří již FreeCell pod Wokny někdy hráli, doporučuji k přečtení pouze následující pasáž, pojednávají o několika málo odlišnostech FreeCelluXE od jeho PC předlohy. Pro ty ostatní jsou tu i pravidla FreeCellu.

Co je tedy ve FreeCelluXE jinak než ve Woknech?

  1. Asi nejdůležitější změnou je to, že ve FreeCelluXE se karty losují zcela náhodně. U M$ verze existuje naproti tomu jistý počet předem připravených sestav. Možná vás napadne, jak je to potom s hratelností FreeCelluXE. Mohu vás ujistit, že podle mých zkušeností lze do úspěšného konce dovést naprosto drtivou většinu sestav.
  2. FreeCellXE dokáže přenášet maximální počet karet také do volných sloupců, což M$ jaksi nezvládá. Doufám, že to oceníte. Naprogramovat to nebyla žádná sranda.
  3. Při přesunu karet do volného sloupce se FreeCellXE pokaždé znovu tupě neptá, zda chcete přenést jednu nebo více karet. Default je více. Chcete-li přenést pouze jednu kartu, stiskněte současně se spouští na joysticku také klávesu SHIFT.
  4. Ve FreeCelluXE lze vzít zpět jakýkoliv tah kartou, samozřejmě kromě takového tahu, který vede k ukončení hry.

Z tohoto krátkého přehledu je myslím patrné, že FreeCellXE je spíše vylepšením původní nedokonalé předlohy aneb další důvod, proč přejít z nespolehlivé platformy PC zpět do osmibitového ráje.

A nyní, pro neznalé, pravidla FreeCelluXE, která jsou do putníku shodná jako u wokenní verze.

Nejprve něco o hrací ploše. Ta se skládá ze tří základních polí. Vlevo nahoře jsou čtyři volná odkládací políčka, do kterých můžete podle libosti umisťovat právě nepotřebné karty. Vpravo nahoře jsou další čtyři políčka, dalo by se říci cílová. A vlevo dole je osm hracích sloupců, kde je na začátku hry rozlosováno všech padesát dva karet.

Cílem hry FreeCell je přemístit všechny karty z výše zmiňovaných osmi hracích sloupců do cílových políček. A to tak, že do cílových polí se ukládají karty stejné barvy, od nejmenší, tj. esa, po nejvyšší, což je král. Karty je možno do cílových polí pouze odkládat, nelze je brát zpět.

V rámci dosažení tohoto cíle jsou umožněny následující operace. Do čtyřech odkládacích polí lze umístit libovolnou kartu, ale vždy jen jednu. Ve hracích sloupcích lze na karty ukládat i na sebe, vždy ale tak, že barvy karet se musí střídat a hodnota horní karty je o jednu nižší než karty spodní. Z toho například plyne, že krále nelze umístit na žádnou jinou kartu, pouze do volného sloupce.

Hra FreeCell a samozřejmě i její Atari verze umožňuje, v závislosti na počtu volných odkládajících polí a volných sloupců, přenášet mezi sloupci také několik karet najednou. Počet karet, které lze takto najednou přenést, počítá program automaticky. Taktéž automaticky jsou na cílová pole odhazovány ty karty, které již ve hře nejsou potřeba, což je velmi důležité.

Odkryjete-li například eso, je to okamžitě přemístěno do cílového pole, protože se jedná o nejnižší kartu, kterou lze odhodit a současně na ní nelze žádnou další kartu umístit. Obdobně je odhozena kulová trojka ve chvíli, kdy jsou v cílových polích obě černé dvojky.

Pro snazší orientaci při přemisťování karet se na místech vhodných k uložení označené karty mění kurzor z klasické šipky na šipku směřující svou špičkou vertikálně vzhůru.

A ještě je tu jedna věc, kterou vám FreeCellXE sdělí automaticky. V případě, že ve hře zbývá jediný možný tah, horní a dolní okraj obrazovky několikrát problikne, pakliže jsou vyčerpány již všechny tahy, oba tyto okraje zčervenají natrvalo.

A na závěr ještě k ovládání hry FreeCellXE. Nikoho asi nepřekvapí, že se tak děje pomocí joysticku. Pákou se nastavuje pozice kurzoru, spouští se vybírají karty.

Pakliže "kliknete" na kartu, která je volná, dojde k jejímu barevnému zvýraznění. Dalším stiskem spouště se pak označuje místo, kam se má takto vybraná karta umístit. Druhé kliknutí na označenou kartu ji opět deaktivuje.

V případě, že kliknete na kartu, která není ve sloupci volná, zobrazí se vám po celou dobu stisknutí spouště její barva a hodnota.

Do FreeCelluXE je také zabudována funkce dvojitého rychlého kliknutí, která příslušnou kartu přemístí do prvního volného odkládajícího pole.

Klávesou START se spouští nová hra, tj. losuje se zcela nová sestava.

Klávesou SELECT se aktuální sestava pouští opět od začátku.

Klávesou OPTION se volí rychlost pohybu kurzoru.

Klávesou HELP se vrací poslední tah.

A to je asi vše. Hodně zábavy u hry FreeCellXE vám přeje

Fandal.

P.S. Veškeré připomínky, náměty apod. zasílejte prosím na e-mailovou adresu F.Houra@email.cz.