Budeme mít magazín v roce 1995 ?

Vzhledem k ubývajícímu zájmu ze strany ataristů dochází i k omezování nabídky firmy FLOP pro tyto počítače a jejich majitele. V letošním roce došlo při přestěhování firmy do nových prostor ke zrušení klubovních schůzek, stejně na ně již téměř nikdo nejezdil. Samotní členové z Rožnova, tedy základny bývalého Atari klubu Rožnov již asi rok vůbec neexistují!

Stagnuje vydávání literatury. Z tisku byla stažena poslední připravená příručka HRY9, což přineslo jistou finanční ztrátu, ale menší, než v případě provedení tisku. Důvodem je naprostý nezájem o kupování literatury. Stačí ovšem sehnat teoreticky "pouhých" 500 kupců a ofsetový stroj může vychrlit cokoliv.

Pro příští rok bude zřejmě zrušeno samostatné členství s odběrem bulletinu

Vydávání magazínu závisí na počtu přihlášených předplatitelů. Ti budou počítáni jako členové klubu, ale půjde spíše o jejich zkrácené označení, než o skutečnou organizovanou činnost. Jestli dostanou navíc sem tam nějaký ten Bulletin, to se nedá zaručit. Ono těch aktuálních informací k rychlému uvedení také ubývá.

Cena předplatného by mohla být stejná jako tohoto ročníku, to je asi 400 Kč. Možná se do něj promítne připravované zdražení poštovného. Vydavatel předpokládá opět limitní hranici 100 předplatitelů.

V redakci jsme se nad tímto problémem zamýšleli a máme několik nápadů jak udržet magazín i s menším počtem předplatitelů. Předně zrušit průvodní vytištěnou informaci, samozřejmě i částečně předpokládané nepravidelné Bulletiny.

Při menším počtu zájemců bude asi také méně příspěvků. Východiskem by mohlo být zmenšení počtu čísel ročníku, asi na čtyři, samozřejmě s třetinovým zkrácením ceny. Redakce by tak měla více času na přípravu obsahu.

Nejméně populárním opatřením by bylo zvýšení ceny magazínu.

Prosíme zájemce, aby posílali závazné objednávky buď na adresu vydavatele nebo do redakce. Rádi bychom totiž situaci znali ještě před konečným sestavením čísla 32, snad úplně posledním. Jeho obsah by měl být ve vztahu k situaci. Redakční plán je navržený na začátek února. Stačí korespondenční lístek s vyznačením těch předložených variant, které jste ochotni přijmout. Protože však poštovné za celý dopis není o moc dražší, doporučuji připsat při této příležitosti své názory na obsah magazínu i těm odběratelům, kteří se ještě neprojevili.

-redakce-