Radek Štěrba RASTER CompressCopy version 4Hight , 1994

V tomto článku bych se chtěl věnovat popisu programu CompressCopy verze 4Hight. Tento program znamená velmi mnoho pro majitele datarecorderů, neboť urychlí nahrávání programů i při zachování standardní přenosové rychlosti 2270 baudů (Turbo 2000). Pro majitele disketových jednotek se nabízí jeho využití pomocí převodu programu z disku na kazetu a po úpravě programem CompressCopy opětovným převedením na disk. Použití programu je velice jednoduché. Libovolný spustitelný program zaznamenaný na kazetě v Turbu 2000 nahrajeme do programu CompressCopy. Po zavedení programu do paměti se provede komprimace, přičemž je uvedena délka výsledného souboru. Tento má délku asi o 10 až 35 procent menší než původní program. Zvolením "SAVE" je možno program uložit. Hlavním rozdílem od jiných komprimovacích programů je to, že výsledný soubor je opět SPUSTITELNÝ Z LIBOVOLNÉHO ZAVADĚČE! Navíc se projevuje jako vedlejší efekt fakt, že mnohé programy, které se musely nahrávat do tzv. horních zavaděčů (z důvodu nízké zaváděcí adresy), lze nyní spustit ze zavaděče libovolného. Jak je to možné? Program provede komprimaci a připojí k výsledným datům dekomprimovací rutinu, která se postará o dekomprimaci po spuštění programu. Po dobu její činnosti (doba cca 0 až 2 vteřiny) je na obrazovce uveden nápis informující o probíhající dekomprimaci. Výhody při použití tohoto programu jsou evidentní:

Z toho plyne:

Omezení při používání CompressCopy: -Program může mít délku maximálně přibližně 47KB.

-- Program CompressCopy vyrobil a popis napsal Radek Štěrba RASTER , 1994

VÝZVA: Program CompressCopy version 4Hight není v současné době nikde distribuován. Pokud by byl zájem ze strany veřejnosti , bylo by možné ho zařadit do některého vydání zpravodaje FLOP. Pokud byste tedy měl(a) zájem o tento program, pošlete prosím ZÁVAZNĚ objednávku na adresu FLOPu (prosíme, aby za občany mladší 15-ti let zaslali objednávku rodiče). Pokud se najde dostatek uživatelů ochotných zaplatit stejně jako Vy jednorázově 30Kč (slovy: "třicet korun českých") , budete vyzváni k úhradě této částky , a potom bude zmiňovaný program zařazen do nejbližšího vydání zpravodaje. Tento neobvyklý způsob prodeje je zvolen z důvodu vysokých cen u poštovních zásilek na dobírku. Tato nabídka se týká i nepředplatitelů zpravodaje FLOP, pokud mají přístup k tomuto zpravodaji. Ve FLOPu , obsahujícím CompressCopy , budou vyjmenováni všichni, kteří mají na tento program nárok.

(Text objednávky je formátován pro mód 80-ti znaků na řádek, takže v prohlížeči vypadá poněkud zmateně. Prohlédněte si jej a případně vytiskněte v editoru Čapek).

-----------------------------------------------------------------
Já .................................... , rodné číslo ....../....
    (příjmení a jméno)
bytem ...........................................................

(úplná adresa a PSČ) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM komprimovací program CompressCopy v4Hight. Zavazuji se, že po obdržení výzvy zašlu do 7 dnů dle pokynů částku 30Kč (slovy: "třicet korun českých") na adresu FLOPu. Zmiňovaný program obdržím prostřednictvím zpravodaje FLOP, a) jehož jsem předplatitelem b) uveďte jméno přeplatitele FLOPu, ke kterému máte přístup

 Příjmení a jméno předplatitele: ..............................
  
 Rodné číslo předplatitele: ....../.... (nehodící se škrtněte)

            Podpis objednavatele: ...................
----------------------------------------------------------------