7. Přesuny, aneb Shipment

U většiny úrovní hry lze přesunovat jen skladiště (Move stockpile). V úrovni Expert lze ale přesouvat i lodě, koně a zbraně pomocí "Make shipment". Zbraň se dá přesunout jen přes jednu hranici, tj. do sousedícího území.

Kůň se může při svém přesunu zastavit na jiném území, aby zapřáhl zbraň. Celkově se však může posunout nejvýš přes dvě území (dvakrát překročit hranici).

Loď se může pohybovat na kterékoli území mající břeh s danou vodní plochou. Také loď může na své cestě udělat jednu zastávku a naložit koně anebo zbraň.

Při přesunu se počítač nejprve ptá, co chcete přesouvat. Následuje dotaz, odkud se daná výzbroj přesunuje. Kůň může brát z výchozího území zbraň (Pick up weapon), loď i koně (Pick up horse). Pokud na otázku "To" (kam) posunete koně jen o jedno pole (nebo loď na území se zbraní), zeptá se počítač, zda na tom území chcete přesun ukončit (Stop here), jinak můžete naložit další výzbroj a teprve pak vybrat cílovou destinaci.

8. Útočná fáze, alias Conquest

Každý hráč může provést v daném roce nejvýš dva útoky. Před vlastním rozhodnutím je třeba útok naplánovat (Plan attack). Při plánování útoku nejprve vyberte soupeřovo území, které chcete obsadit. V levé části spodního panelu se zobrazí síla, kterou vůči tomuto území mají jednotliví hráči (podle barev). Zvlášť je označen útočník (Attacker) a obránce (Defender).

Síla se počítá tak, že za vlastnictví daného území a každého bezprostředně sousedícího území se přičítá jeden bod. Další bod se tomu kterému hráči připočítává za každého koně na inkriminovaném nebo bezprostředně s ním sousedícím území. Obdobně funguje zbraň, která však přidává tři body, a město se dvěma body síly.

Trochu jinak se chová loď. Ta přidává příslušnému území (a jeho sousedům) dva body při obraně. Nemá však vliv na pozemní útok. Do něj se může (pokud se útočí na pobřežní území) zapojit pouze přesunem na toto území.

Pokud síla útočníka v naplánovaném útoku aspoň hypoteticky postačuje k vítězství, nabízí počítač v dolním panelu funkci Attack (provést útok). Jinak je možné zkusit posílit své jednotky (Add forces). Toho lze docílit zapojením koně (horse), zbraně (weapon) nebo lodě (boat) do boje.

Přesunovaný kůň může s sebou vzít zbraň (funkce Pick up weapon) a postoupit může maximálně o dvě území. Loď může naložit jak koně (Pick up horse), tak zbraň (Pick up weapon) z území, odkud vyplouvá. Plout může jen po vodní ploše, v níž se nachází. Kůň a loď mohou cestou nabrat další výzbroj podobně jako ve fázi Shipment.

O jednotkách dodatečně zapojených do boje informují v panelu inverzní písmena H (kůň) a W (zbraň). O přesunuté lodi informuje obrázek loďky v barvách útočníka zakotvený tam, kam je útok plánován.

Pokud území, na které je plánován útok, sousedí s územím jiného hráče (nebo hráčů) než útočníka a obránce, přibude v panelu volba Allies (spojenci). Nemá-li útočník větší sílu než obránce a sousedé dohromady, musí se před útokem sousedů zeptat na jejich postoj.

Sousedé jsou tázáni postupně. Kdo má odpovídat, je znázorněno změnou barvy orámování v horní a dolní části obrazovky. Na výběr je zůstat neutrální (Neutral), podpořit útočníka (Attacker) nebo podpořit obranu (Defender). Síla tohoto hráče se pak přičte k té či oné straně (případně nikomu).

Zde je třeba upozornit na chybu ve hře. Jsou-li na postoj k témuž útoku tázáni dva sousedé, nevrátí se po jejich odpovědi pozadí do barvy útočícího hráče, ale zůstane v barvě jednoho ze sousedů. Hraje však stále původní útočník, který dotaz vznesl. Barvy se vrátí do normálu až po té, kdy útočník svou fázi útoku ukončí.

Pokud ani po posílení jednotek a dotazu na sousedy nechceme (či nemůžeme) na dané území zaútočit, zvolíme "Replan", a tím se všechny naplánované změny (spojenectví, přesuny koní, zbraní a lodí) vrátí zpět a my můžeme plánovat jiný útok (nebo s útočením skončit).

Možné výsledky útoku:

Při porážce zmizí útočníkův kůň, zbraň či loď přesunuté na dobývané území. V případě vítězství zmizí kůň anebo zbraň obránce v případě, že na dané území útočník přesunul vlastního koně či zbraň. Loď takto zmizí jen v případě, že se jich na dobyté území víc nevejde. Pokud ale útočník při útoku nepoužil stejný typ vojenského vybavení, jaký na daném území už je, pak vítěz koně, zbraň či loď (nebo lodě) obránce v případě svého vítězství zabere. Též město na dobytém území se stává městem vítěze.

Místo druhého útoku je možné zvolit si přesunutí skladiště (Move Stockpile). Pokud však hráč prohraje první útok, ztrácí v daném roce možnost druhého útoku. Útočnou fázi ukončíme pomocí "End conquest".

9. Budování (Development)

Útočnou fází herní rok končí. Každý rok (mimo prvního) začíná fází budování. V horním řádku panelu je přehled hráčových komodit, ze kterých lze budovat. Ve spodním řádku se nabízí produkty, které lze z dostupných zdrojů vytvořit.

Ceny jednotlivých produktů jsou následující:

Město a zbraň (podobně jako kůň) mohou být na konkrítním území jen po jednom kuse. Lodí může kotvit u téhož území více (zdá se, že to závisí na délce pobřeží).

Pokud vyberete produkt, na který máte dostatek prvotních surovin (např. I a C pro zbraň), ale současně i dost zlata, zeptá se počítač nejprve, zda chcete příslušnou komoditu pořídit pouze s využitím zlata. Následně je třeba vybrat území, kde bude zbudováno město, umístěna zbraň, či zakotvena loď. Pokud při stavbě lodě vyberete území sousedící se 2 nepropojenými vodními plochami, objeví se ještě dotaz, na kterou z nich má být loď umístěna. Když už nechcete v daném kole (roce) budovat, zvolte "End development".

Obranná a útočná síla jednotlivých výtvorů:

Město, vedle zvýšení síly území, přináší ještě další výhodu. Zdvojnásobuje produkci surovin (nikoli koní) na území, kde bylo vybudováno, a všech územích daného hráče, která s městem přímo sousedí. To je znázorněno zdvojením symbolů daných zdrojů na příslušných územích. Ke kombinaci účinku více blízkých měst na jedno území (např. zečtyřnásobení produkce) přitom nedochází.

Dál pokračuje herní rok fází produkce, pak přijde obchod, následují přesuny a končí se bojem. Až na konci každého roku počítač posuzuje, zda některý z hráčů nevyhrál. Pokud dosáhl (stejného) počtu měst pro vítězství více jak jeden hráč, hra nekončí, ale pokračuje dalším rokem. Až když některý z hráčů bude mít na konci roku aspoň minimální počet měst pro vítězství, ale přitom více měst než kterýkoli z protihráčů, vyhraje a hra končí.

10. Poznámky, tipy a triky

Před některými fázemi hry (Production, Trade, Shipment) se občas objevují více či méně humorné hlášky o událostech (např. výskyt zmutovaných vlků), které v daném roce znemožňují výrobu (Prevents production), obchod (Prevents trade) nebo přesuny (Prevents shipment). Znemožněné fáze jsou pak v daném roce přeskočeny.

Mezi jednotlivými fázemi se také nabízí možnost "Press button for utlities and to save the game", tj. stisknutím tlačítka zobrazit nabídku různých nastavení a uložení hry. Pokud tlačítko nezmáčknete, začne za několik sekund automaticky další fáze hry. Pokud jej však stisknete, dostanete na výběr:

V různých fázích hry bývá v nabídce dostupná funkce "Info". Ta obsahuje podnabídku s následujícími položkami:

Koně lze běžně přesouvat jen po spojitých územích daného hráče na souši nebo s pomocí lodí. Trikem a spoluprací dvou hráčů však lze zařídit, že může kůň překonat i vodu nebo území nepřítele. Pokud si tito hráči ve fázi obchodování prodají navzájem koně (tj. koně za koně), mohou si zvolit, na které území je umístí.

Když hrajete hru bez lodí (Beginner nebo Intermediate) a máte mapu s ostrovy, pak je strategické umístit si skladiště (Stockpale) na ostrov, který celý kontrolujete. Naopak při hře s loděmi je velmi riskantní vybírat si na začátku hry ostrov tvořený jediným územím. To se velmi špatně brání proti plně vyzbrojené lodi, která má sílu útoku šest.

Při útoku na oblast více sousedících nepřátelských území bývá výhodné si na dobývané území přesunovat své posily (koně, zbraně, lodě), a to někdy i v případě, že jsou do útoku již zapojeny (tj. sídlí na sousedícím území). Zvýší se tak útočný potenciál pro další výpad do nitra nepřátelské oblasti.

Nepříjemné je, že hra na mnoha místech neobsahuje návratovou funkci. Je tak vysoké nebezpečí, že když omylem zvolíte nějakou položku nabídky, nebudete schopni nechtěnou akci zrušit. Neošetřeny jsou žel i takové postupy, které zablokují celou hru. Např. můžete provést obchod s hráčem, jehož všechna území byla zabrána jinými hráči. Pokud mu např. darujete (ve fázi Trade) koně, budete vyzváni k výběru území, na které má být kůň umístěn. Protože však hráč přijímající dar žádné území nemá, nelze operaci dokončit. Jelikož neexistuje způsob, jak ji zrušit, nelze ve hře pokračovat.

Je sice zarážející, že se takové nedostatky objevují u komerčního (a jinak kvalitního) produktu. Nenechte se však jimi odradit a zkuste prostě nedělat při hře hlouposti. Přeji hodně zábavy a bojově budovatelských úspěchů.