Rok ATALANU

Rudla Kudla

V minulém čísle FLOPu jsem Vám představil nový programovací jazyk pro Atari Atalan. Po roce je čas si říci, kam se Atalan za tu dobu posunul.

Obecně by se dalo říct, že Atalan za ten rok pěkně porostl a v mnoha ohledech dozrál. Doufám, že rok 2011 bude rokem Atalanu a vznikne v něm řada nových, zajímavých projektů.

Zábavný jazyk

Programování v Atalanu má být především zábavné. Snažím se, aby měl pěknou a logickou syntaxi a také zkouším některé experimentální vlastnosti, o kterých si myslím, že zvyšují čitelnost kódu tím, že je kratší.

Atalan má také otevřený, konfigurovatelný, backend. To znamená, že pravidla pro generování strojového kódu jsou součástí jazyka samotného a programátor je tak může doplňovat.

Mělo by tak jít doplnit Atalan o podporu dalších optimalizací, legrácek jako je sweet16, nebo dokonce podporu pro úplně jiné procesory (nabízí se například Z80).

Pěkná syntaxe

Podařilo se splnit některé cíle, týkající se pěkné syntaxe pro Atari specifické možnosti, které jsem sliboval loni. Jsou samozřejmě udělány obecně, ale první platforma, která vždy iniciuje tyto možnosti je Atari. Ještě je kam jít, ale už nyní máme pěkné výsledky.

Podívejte se například, jak snadno lze programovat PMG:

::::::::::::::::::::::::::::::::::
; Player/Missile Graphics
; Demo program for ATALAN programming language
;(c) 2011 Rudla Kudla

use atari

const smiley:array =
%00000000
%00111100
%01000010
%10000001
%10100101
%10000001
%10000001
%10000001
%10100101
%10011001
%10000001
%01000010
%00111100
%00000000 

;This is minimal initialization code for PMG
pmg.initbase
DMACTL = playfield + dl + players + missiles + hires_sprites
GRACTL = players + missiles
SPRIOR = 1

;Set the player 0 properties and define it's shape 
player(0).scolor = medium'green
player(0).x = 100
player(0).bitmap(50) = smiley
::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lze také psát rutiny pro DLI, VBI, nastavovat fonty a řadu jiných věcí.

Efektivní kód

Kompiler Atalanu implementuje řadu optimalizací a generuje tak dosti efektivní kód. Na optimalizaci je kladen obzvláštní důraz, takže ještě rozhodně nebylo řečeno poslední slovo...

Umí například předávat parametry do procedur v registrech a také v nich vracet hodnoty. Je-li procedura použita jen jednou, je automaticky vložena přímo na místo svého volání.

Zájemci se mohou podívat na vygenerované kódy v sekci Examples na stránkách Atalanu. Některé věci už podle mne vypadají velice slušně.

Myslím, že mohu vcelku bezpečně tvrdit, že Atalan generuje nejlepší kód ze všech dostupných kompilerů vyšších programovacích jazyků pro Atari. (Na každý konkrétní příklad o neplatnosti tohoto tvrzení slibuju zareagovat tak, že doplním patřičnou optimalizaci do Atalanu tak, aby platilo.)

Projekty

V Atalanu byly v loňském roce vyvinuty tři hry. Ačkoliv nejsou příliš složité, ukazují, že se to již dá. Ačkoliv byly vyvinuty v poměrně dost raném stádiu vývoje jazyka s řadou omezení, dle slov autorů se jednalo o velmi rychlý a příjemný vývoj. Zatím se jedná výhradně o práce aktivních polských kolegů, ale já doufám, že češi se nedají zahanbit a letos jim to natřou :-)

Jiné platformy

Snažím se také o rozšíření Atalanu na další platformy. Zatím spolupracuje kolega z Německa na platformě NES v rámci projektu http://playpower.org. Nicméně základní podpora pro kompilování aplikací je již připravena pro C64, Oric Atmos, Atari 2600 a NES.

Zvláštní platformou je con6502. Ta umožňuje spouštět kód 6502 na PC s výstupem do konzoly. Používána je především pro tvorbu testů kompileru, což by mělo vést k větší robustnosti kompileru.

Debugger

Podařilo se mi implementovat pokusně do emulátoru Altirra podporu pro symbolické debugování programů v Atalanu. Bohužel, autor Altirry není příliš komunikativní a nechce přijímat cizí kód, ale vyprovokovalo ho to alespoň k tomu, že začal na podobné podpoře sám pracovat. Uvidíme, jak to dopadne...

Závěr

Jakkoliv je potřeba na Atalanu stále pracovat a dále ho rozvíjet, domnívám se, že nazrává čas začít ho více používat. Každý, kdo má zájem v Atalanu něco vyvíjet je vítán a pokud mne kontaktuje, poskytnu mu veškerou možnou podporu (podotýkám ale, že Atalan vás nezbaví nutnosti umět programovat nebo znát hardware Atari).

Stránky projektu najdete zde:
http://atalan.kutululu.org