Zdravím čtenáře,

sedím tady s Radkem necelých 50 kilometrů od Prostějova v Boskovicích u Pepy v bytě a přemýšlíme nad magazínem FLOP, nebo přesněji nad číslem, které by se o týden později mělo jako hotová věc dostat k dychtivým čtenářům.

Nu, zatímco Radek pilně pracuje na stvoření magazínu, já můžu sestavovat další, naprosto neužitečný, úvodník. Popravdě on Radek mi původně navrhoval napsat jej už před měsícem a asi ještě mnohem dříve, což jsem z vážných důvodů doposud neudělal. Jako třeba že se mi ale vůbec nechtělo a podobně. Tím je Radek nucen dávat dohromady číslo magazínu z dosud neexistujících, pouze zamýšlených či jen smyšlených textů, a to uznejte, to se pak obtížně dělá. Já sám nechápu, jak to vlastně zvládá, normálně by se myslelo, že to snad ani není možné.

Ale ohlédněme se na malé Atari počítače, jak a jestli existují i v roce 2010. Je to v pohodě, existují. A díky takovým technickým vymoženostem jako je SDrive jim nehrozí zánik čistě kvůli přetrvávající neexistenci reálných disket 5.25" a postupně dosluhujících disketových stanic. Hmm, to je divné slovo, běžně nepoužívané, mám pocit, že tento výraz znám z původních popisných materiálů, z doby, kdy malá Atárka byla technickou špičkou.

Báječný SDrive má již kdekdo. Inu, není to již to, čemu se říká novinka. I já jsem si jej před 7 měsíci na akci OFAM v Německu s využitím mikropájky Petra B.Svobody vyrobil, neuvěřitelné. Před 3 měsíci jsem si koupil svoji vlastní pájku a následně uklohnil k němu připojovací kabel v Boskovicích u Pepy v bytě, takže jsem si jej mohl doma už i připojit k počítači. Teď už by bylo možná načase si konečně něco na SD paměťovou kartičku nakopírovat, abych jej mohl už i smysluplně využívat, čili něco z něj do počítače natahovat.

8mi bitová scéna žije i v posledním roce prvního desetiletí třetího tisíciletí. Totiž někteří se mnou nesouhlasí, myslí si, že jde o první rok druhého desetiletí, ale zde jsem prosadil svoje.

Úspěšně proběhla letošní akce Forever, z hlediska časového bodu splácání tohoto úvodníku před dvěma týdny. Skvělá zpráva - napsal jsem čerstvý popis této akce, nechal si jej připomínkovat od dalších návštěvníků a bude tak pro zájemce nachystaný k přečtení. Prosím, přečtěte si ho a na můj e-mail mi napište, že se vám líbí.

Bude řada dalších akcí - jukněte se do jejich přehledu v tomto FLOPu či ještě lépe, na internetím cs Atari portálu, kde mohou být aktuálnější údaje. Neváhejte - zúčastněte se, je to opravdu prima se takhle osobně sejít.

Pokračují různé technické projekty, ale není momentálně žádný takový nový dokončený do stadia na uveřejnění zde. Ale opravdu se dělá.

Nebudu již déle zdržovat - zakousněte se s chutí do čtení magazínu či spouštění přiložených programů. Ach ano, moje velké díky všem našim dodavatelům náplně FLOPu - pisatelům i programátorům.

Zdeněk