FRUIT POKER 1997

Je to klasická výherná automatová hra. Ovláda sa cez klávesnicu počítača podľa návodu v menu. V balíku je 139 kariet, vrátane jedného žolíka. Na získanie výhry je potrebné chytiť aspoň 3 rovnaké karty. V prípade štyroch kariet je to POKER, a v prípade piatich sa jedná o KRÁLOVSKÝ POKER. Zobrazenie výhier pre základný VKLAD (2) sa strieda s úvodným menu a dá sa vyvolať klávesami START, SELECT alebo OPTION (nie počas hry). Všetky výhry sa budú násobiť zvoleným VKLADom. Keď hráč získa výhru, može ju hneď zapísať do KREDITu, alebo ju násobiť, alebo viackrát prepoliť. Pri násobení výhry (x2) hráč háda či nasleduje malá, alebo veľká karta. Medzi malé karty patrí trojpika a čerešne. Všetky ostatné sú považované za veľké. Maximálna možná suma, ktorá sa dá ešte násobiť je 5000. Vyššia suma pri násobení sa automaticky zapíše do KREDITu. Pri chytení vysokej výhry na kartách sa táto rozdelí na dielčie výhry po 300 a zvyšok. Tieto budú postupne prichádzať a možu sa zapisovať, násobiť alebo poliť.

BONUS ZA SYMBOLY hráč získa, ak sa mu podarí vyfarbiť všetky BONUSSYMBOLY: zvonec, melón, slivku a čerešne. Tieto sa vyfarbia v prípade chytenia Pokru, alebo Kráľovského Pokru. Výška tohto bonusu závisí od aktuálneho vkladu a nedá sa násobiť.

BONUS ZA ČEREŠNE hráč získa pri dosiahnutí hodnoty 300 a nedá sa násobiť. Začína vždy hodnotou 100 a postupne stúpa pri chytení dvojice čerešien o hodnotu aktuálneho vkladu. Po každej výhre, po každej zmene vkladu a ak zostane v balíku menej kariet ako 26 sa karty vždy zamiešajú a rozdáva sa odznovu. Zmena vkladu je umožnená až po dotiahnutí kariet. V hre je zabudované automatické držanie rovnakých kariet s prioritou (1.počet, 2.hodnota). Držanie kariet sa dá rušiť klávesou SPACE BAR - funkcia CANCEL.

Hra má tri módy, ktoré sa volia v úvodnom menu klávesami A,B,C:

  1. NORMAL - simulácia hry na skutočnom automate, bez konkrétneho cieľa, hráč ukončí hru kedy chce, začína s KREDITOM 100, voľba VKLADu 2-20 s nárastkom o 1.
  2. BANK - tu je treba nahrať tri banky (výšky kreditu), začína s KREDITOM 100, 200, 300 a musí nahrať banky 500, 1000, 2000. Pri nahratí banku sa vľavo hore pod KREDITom zobrazí pohár. Voľba VKLADu 2-10 s nárastkom o 1. V módoch NORMAL a BANK je pri násobení výhry možné hádať 5 kariet.
  3. MEGA - začína sa tu s KREDITOM 100 a cieľom je nahrať 100000. Voľba VKLADu zo začiatku 2-10 s nárastkom o 2, v priebehu hry, ak KREDIT>10000 2-40 s nárastkom o 2 za každých 2000 nad 10000. (Napr.ak KREDIT=16000, možno zvoliť max.VKLAD 16). Pri násobení výhry sa háda 8 kariet. V tomto móde sa dá dosiahnuť MEGABONUS. Hráč ho získa, ak vyfarbí 3 prázdne hviezdičky nad čerešňami vpravo hore. Hviezdička sa vyfarbí, keď hráč chytí všetky BONUSSYMBOLY, alebo uhádne všetky karty pri násobení výhry. MEGABONUS sa dá získať počas hry 4 krát, jeho hodnota sa postupne zvyšuje a nedá sa násobiť.

Opustenie hry a návrat do úvodného menu je umožnené klávesou ESC, ktorú treba stlačiť po dotiahnutí kariet.