TCHEKO EDIT 1.1

RASTER 2002

Dovolte, abych Vám představil první verzi mého nového textového editoru, pracujícího se znakovou sadou s kódováním Tcheko. Mimochodem, tento stručný manuál je vůbec prvním dokumentem, který právě teď přímo v čerstvě dokončené verzi TCHEKO editoru píšu. Takže pokud tam mám nějakou chybu a o pracně vypocený text přijdu, tak si mě nepřejte. (Tomu říkám odvaha a důvěra ve vlastní produkty ;-))

Možná se zeptáte, proč jsem vůbec tenhle editor pracně programoval, když je spousta jiných? Ano, možná je, ale žádný z nich nepodporuje Tcheko znakovou sadu. Pokud toto kódování neznáte, můžete si přečíst příslušné články co vyšly ve Flopu 36. Zkráceně řečeno, Tcheko sada obsahuje plnou podporu češtiny a všechny potřebné znaky ze standardní ASCII - má identické rozložení znaků 32 až 126.

Druhým důvodem byla potřeba pohodlnější editace, než jakou poskytuje například editor Čapek. Narozdíl od něj totiž v Tcheko editoru můžete kurzorem pohodlně posouvat kam chcete a nepřeskakuje ani po větách, ani po odstavcích - prostě se posouvá nahoru, dolů, vlevo a vpravo - jak se na správný kurzor sluší.

Takže nyní k ovládání:

Snažil jsem se o maximální jednoduchost, proto rozložení znaků téměř zcela odpovídá potisku na Atárkové klávesnici - samozřejmě mimo českých a dalších speciálních znaků, které v ATASCII nejsou. Ty ale také najdete doufám bez větších problémů.

Klávesnice:

 + ě š č ř ž ý á í é - čárka BkSp
  q w e r t y u i o p ú = Return
Ctrl a s d f g h j k l ů + *  Caps
Shift z x c v b n m , . / Shift  `
       Mezerník

Klávesnice Shift+:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = háček BkSp
  Q W E R T Y U I O P _ | Return
Ctrl A S D F G H J K L : \ ^  Caps
Shift Z X C V B N M [ ] ? Shift  ~
       Mezerník

Klávesnice Control+:

 ! " # $ % & ' @ ( ) < >  Delete
            posun Return
Ctrl Save    Load ; posun Caps
Shift        { } ~ Shift  
       Mezerník

Poznámky:

Pro velké kroužkované 'Ů' stiskněte 'háček' a následně 'U'.

Funkce pro načítání dokumentu je dostupná přes Ctrl+L (Load), ukládání přes Ctrl+S (Save). Po zadání požadovaného názvu potvrďte Returnem, nebo můžete akci stornovat klávesou ESC. Posledně použitý název zůstává zachován, takže například opakované ukládání rozpracovaného dokumentu je otázkou stlačení dvou kláves.

Posun kurzoru se provádí přes Ctrl+směrové šipky. V případě, že se kurzor nachází mimo platnou oblast dokumentu, bude automaticky přesunut na nejbližší možné místo v okamžiku prvního editačního zásahu do textu.

Kromě automatického zalamování textu a funkcí BkSp (vymazání posledního znaku vlevo před kurzorem) a Delete (vymazání znaku na místě kurzoru) nemá Tcheko editor ve své verzi 1.1 žádné další pokročilejší funkce, neboť jsem již neměl čas pro jejich implementaci. To má však i kladný důsledek - velikost cca 4KB.

Jako poslední věc zmíním maximální velikost editovatelného souboru: cca 24KB - se zvětšující velikostí se ale editace na začátku dokumentu bude dost zpomalovat. Tento neduh je však částečně kompenzován zabudovaným klávesovým bufferem o velikosti 64 znaků. (Poznámka: Funkce autorepeatu je v klávesovém bufferu záměrně potlačena, aby se zabránilo nechtěnému vkládání či mazání velkého neurčitého počtu znaků.)