MAKEHYP

Radek Sterba, raster/c.p.u., 1994-2004

MAKEHYP je překladač zdrojového textu formátu TCHEKO na systémový soubor HYP pro hypertextový prohlížecí program HYPERTXT. Po spuštění bude načten soubor D:INDEX.TCH (ve formátu Tcheko) a při úspěšném překladu se vygeneruje soubor D:INDEX.HYP.

Struktura souboru INDEX.TCH:

Definice hlavičky (délka 1 až 40 znaků): ( Head )
EolEscHEol
Text hlavičky (ukončený Ret)

Definice dokumentu číslo xxx (xxx je číslo 0 až 127): ( Document )
EolEscDxxxEol
Text dokumentu
Poznámka: Hlavní (kořenový) dokument má číslo 0 a bude zobrazen automaticky po spuštění hypertextu. Definice každého dalšího dokumentu vždy zároveň ukončuje dokument předchozí.

Odkaz pro vyvolání dokumentu: ( If reference )
EolEscIxxxEol
Zvýrazněný řádek (vyvolá přechod na dokument xxx)

Speciální volby:
První znak v textu dokumentu nesmí být Esc. Pokud je, jedná se o speciální volbu následovanou specifikací akce:

EscAD1:NAME.EXTEol ...Načtení dokumentu (D1:NAME.EXT) formátu ATASCII. ( Atascii )

EscTD1:NAME.EXTEol ...Načtení dokumentu (D1:NAME.EXT) formátu TCHEKO. ( Tcheko )

EscCD1:NAME.EXTEol ...Načtení dokumentu (D1:NAME.EXT) formátu ČAPEK. ( Capek )

EscRD1:NAME.EXTEol
Text parametrů (ukončený Eol)

Načtení uvedeného souboru do paměti od $7000 a skok JSR $7006. Na adresách $7000, $7001 se bude po spuštění nacházet dvoubytový ukazatel na Text parametrů. Na adrese $7002 bude číslo udávající nastavený mód ($11 pro mód s jednou disketovou jednotkou, nebo $12 pro mód se dvěma jednotkami). Program má k dispozici paměť od $7000 až do $BAFF a celou nultou stránku. Přepisovat obsah paměti mimo tento rozsah lze pouze při plánovaném nevracení se zpět do hypertextu (návrat do hypertextu se provádí pomocí instrukce RTS - obnovení obrazovky atd. si hypertext zajistí sám).

Pro přehlednost je doporučeno prográmkům určeným pro spouštění z hypertextu dávat název extendru HYP.

EscQEol
Opuštění hypertextu (přechod do DOSu).

Vysvětlivky - použité zkratky:

Eol ...End Of Line - kód konce řádku (ATASCII hodnota 155)

Esc ...Escape - kód Escape (ATASCII hodnota 27)

D1:NAME.EXT ...Název zařízení, souboru a extendr. Pokud chcete využít možnost módu pro dvě disketové jednotky, zadávejte název zařízení D1: pro soubory na straně A a D2: pro soubory na straně B. Název souboru může mít maximálně 8 znaků, extendr 3 znaky.

Chybové hlášení při překladu:

ERROR $MM in $NN !!!
$MM ..číslo chyby
$NN ..ve kterém dokumentu

Čísla chyb:
$10 Vícenásobná definice dokumentu $NN.
$12 Neexistuje podmínka vyvolávající dokument $NN.
$13 Podmínka vyvolává dokument $NN, který není definován.
$14 Nedefinovaný stav u dokumentu $NN - vnitřní chyba.
$15 Chybná posloupnost řídících znaků (za EolEscH není Eol).
$16 Délka řádku pro hlavičku je větší než 40 znaků.
$17 Chybný řídící znak (EolEsc nedefinovaný znak).
$18 Nesmyslný číselný parametr.
$19 Použito číslo mimo interval 0 až 127.