Návod ke hře Lords of Conquest

1. Spuštění

Na loňské Fujiama Party nás němečtí ataristé seznámili s již starší hrou Lords of Conquest. Jde o budovatelsko bojovou tahovou strategii pro dva až čtyři hráče. Hrát může jeden člověk proti jednomu počítači nebo dva až čtyři lidé proti sobě. Cílem hry je budovat města. Vyhrává hráč, který jich jako první vybuduje stanovený počet. Pokud ovšem dva nebo více hráčů dosáhli stanoveného počtu měst v témže kole (herním roce), pokračuje se dál, dokud jich nebude mít jeden z nich na konci jiného roku více, než ostatní.

Hra se prodávala na dvou disketách. Na první disketě je samotná hra. Druhá obsahuje předdefinované mapy. Pro spuštění hry je tedy třeba nabootovat první disketu. Zavaděč se nemá rád s nadstandardními rychlostmi práce s disketou. Proto je nutné např. v QMEGu vypnout rychlé čtení z jednotky 1 (u verze 3.x znakem -, u verzí 4.x písmenem N).

Po spuštění se zobrazí hlavní nabídka (Main Menu):

K pohybu po menu slouží joystick, výběr se potvrzuje tlačítkem. Z klávesnice lze nabídky ovládat klávesami Option (výběr) a Select (potvrzení).

2. Nová hra

Po výběru "Start a new game" se zobrazí "New Game Menu":

Položky vybíráme joystickem, jejich hodnoty měníme tlačítkem (případně Select a Option). Výběr ukončíme volbou "Exit to map selection".

3. Výběr mapy

Zobrazí se nabídka herních map:

Při výběru Choose a Lords of Conquest map jsme vyzváni ke vložení druhé diskety (Insert side 2 ...), potom zmáčkneme tlačítko. Načte se seznam dostupných map. Vybereme jednu z nich a potvrdíme. Mapa se zobrazí s dotazem "Use this map?" (Použít tuto mapu). Pokud ji opravdu chceme, zvolíme Yes. Jinak jsme vráceni na seznam map. Pokud zvolíme Yes, jsme vyzváni ke vložení první diskety.

Pokud zvolíte Choose a personal map, jste vyzváni ke vložení diskety s vlastními mapami.

Při výběru "Have computer generate a unique map" začne počítač vymýšlet (a postupně zobrazovat) novou, náhodnou mapu. Po jejím dokončení vám dá následující možnosti:

Po zvolení "Define your own unique map" se zobrazí nabídka těchto voleb:

Když máme mapu vybranou či vytvořenou, zobrazí se rozdělená na území. Všechna jsou obarvena stejnou barvou (resp. šrafováním). Na některých z nich se nacházejí (počítačem pro danou hru náhodně rozmístěné) symboly. Každé území může mít nejvýše jeden. Symboly znázorňují, že dané území obsahuje zdroj pro produkci komodit. Význam symbolů je následující:

Pod mapou lze vybrat jednu z možností:

4. Territory Selection (Výběr území)

První fází celé hry je prvotní zábor území. Větší část obrazovky zabírá mapa rozdělená hraničními čárami na jednotlivá území. V dolní části obrazovky je panel zobrazující různé informace a ovládací prvky.

V levé části panelu jsou nad sebou seřazeny šestiúhelníky různých barev, které identifikují jednotlivé hráče a pořadí, ve kterém si budou území vybírat. To, který hráč je právě na tahu, lze poznat podle barvy pruhu nad mapou a kolem panelu pod mapou.

Při zabírání území je samozřejmě výhodné obsazovat především ta, na kterých jsou zdroje. vláště výhodné je získat zlato a koně. Nejlépe je mít území se všemi typy zdrojů. Tím hráč získá ekonomickou soběstačnost.

Ačkoli je cíl hry ekonomický, je třeba dbát i vojenských ohledů. Z tohoto hlediska je výhodné volit území tak, aby spolu pozemky jednoho hráče co nejvíce sousedily. To zvyšuje sílu jejich obrany. Podobně výhodné je zabírat území, která jsou u okraje mapy.

Výběr území probíhá pomocí joysticku. Po označení je území zvýrazněno šachovnicově a objeví se dotaz "Confirm selection" (potvrzení výběru). Pokud území opravdu chcete, vyberte Yes. Hráči se střídají po jednom území.

5. Produkce

První rok hry začíná produkční fází (Production). Každému hráči nejprve přibudou zásoby a narodí se noví koně. Za každý symbol daného zdroje na svých územích získává hráč jednu jednotku dané suroviny. Celkový stav zásob se zobrazuje pod mapou, přičemž písmena mají následující význam:

I = železo (iron),
C = uhlí (coal),
G = zlato (gold),
T = dřevo (timber),
H = koně (horses).

Kůň může být na jednom území jen jeden. Proto, když se rodí noví koně, počítač zjišťuje, které nejbližší spojité území příslušného hráče je volné, a na ně nového koně umístí. Pokud žádné takové území není k dispozici, žádný kůň hráči nepřibyde. Od určitého stupně obsazenosti všech území na mapě koňmi vyhlašuje počítač, že je "překoňováno", a nikomu už žádné koně nepřidává.

Následně je hráč, kterému právě proběhly přírůstky, vyzván k umístění skladiště (Locate Stockpile). Skladiště může umístit na kterékoli své území. Každý hráč může mít jen jedno skladiště. Jsou v něm soustředěny všechny zásoby jeho dosavadní produkce (příp. kořisti) vyjma koní. Pokud některý z hráčů zabere území jiného hráče se skladištěm, získává tím všechny jeho zásoby. Skladiště z obsazeného území zmizí a zásoby se přesunou do skladiště vítěze.

6. Obchodování, čili Trade

Hrají-li tři nebo čtyři hráči, následuje po produkci možnost obchodovat. Ve spodním panelu se zobrazí v řádcích přehled zásob jednotlivých hráčů. Sloupce znázorňují obchodovatelné druhy zásob. Pro zahájení obchodování vyberte "Make a trade". Potom vyberte postupně prvního a druhého účastníka obchodu.

Hráč zobrazený nahoře ovladačem vybere komoditu, kterou nabízí, a stiskem tlačítka přidává do druhého řádku počet jednotek, které směňuje. Až vybere vše, co převádí druhému obchodujícímu hráče, ukončí svůj výběr pomocí "Done". Obdobně vybírá druhý hráč, co za nabízené komodity vymění. Až je hotov, také stiskne tlačítko na "Done". Cena surovin na tomto komoditním trhu je tak čistě na domluvě obchodujících stran. Lze prodat i bez protihodnoty (tj. darovat), když jeden z hráčů nevybere ke směně nic.

Pokud byl zobchodován kůň, zeptá se počítač, ze kterého území má být přesunut. Výběr se provede na mapě. Následně je třeba vybrat, na které území má být kůň umístěn. Potom proběhne přesun obchodovaných zásob a hra se vrátí do menu Trade, aby mohli případně obchodovat i další hráči. Pro ukončení celé fáze obchodování vyberte "End trading". A potvrďte pomocí Yes při dotazu "End all trading now?"