TESTY IQ podruhé.

Po době delší než jeden rok uvádíme programy částečně se týkající problematiky čísla IQ od našeho stálého přispěvovatele Vladimíra Tomana. Rozhodl jsem se připsat opět průvodní článeček. Především chci poopravit malý omyl autora, a potom u této příležitosti uplatnit několik informací, které jsem shromáždil od publikování prvního článku. Asi by vás více zajímalo například připojení modemu k malému ATARI, ale moje možnosti jsou, ke škodě věci, omezené.

Za omyl autora považuji samotný název programu a uváděné závěrečné hodnocení. Program se jménem TESTINT2.TBA totiž vůbec není inteligenčním testem - jde o test z oblasti všeobecného vzdělání. Neobsahuje ani časový limit, který je důležitým faktorem opravdových inteligenčních testů.

Samotná úroveň vzdělání nemá s IQ číslem téměř nic společného, snad jen paměťovou složku. Přesto uvádíme program pod původním jménem, protože asi není vhodné jiným autorů programy přejmenovávat, už proto ne, že se může již pod svým původním jménem šířit jinde.

Nevyčítám ovšem autorovi jeho chybné pojetí, které je vlastně všeobecně rozšířené. Nejčastěji se o vzdělaných lidech mluví jako o chytrých, ale ve skutečnosti je mezi pojmy chytrý a vzdělaný veliký rozdíl. Tyto věci jsem sám neznal, veškerá moudra, jimiž se tady vytahuji, jsou načerpány z minule zmiňované knížky "TESTY IQ" autorů Eamonna Butlera a Madsena Pirie.

Proto ani televizní soutěž RISK není tak úplně ryze inteligenční kvíz, kromě náročného časového limitu a slovních skládaček. Ty jsou používány i v citované knize. Jinak je to test znalostí, mnohdy ze specializovaných oborů, závěr bych nazval "ryzím hazardem". Kdo si našel čas, viděl, že na něj dojel i redaktor Honza, který měl jinak na konci nejvíce bodů.

Vraťme se ale k programům našeho aktivního čtenáře. Podle mého mínění se testům "na přemýšlení" blíží více druhý program KLOBOUK.TBA. V něm jsou uváděny tak zvláštní a exotické dotazy, na které běžně vzdělaný člověk často odpověď znát nemůže. Testové otázky je zřejmě třeba řešit úvahou a výběrem z nabízených odpovědí. Je to něco jiného než normální test znalostí a docela zajímavé. (Alespoň já si to myslím, nemusíte souhlasit.)

V dalším textu se již nebudu zmiňovat o uvedených programech, ale přejdu k popisu mých nových zkušeností a informací z oblasti testování inteligence. Kdo nemá zájem, nemusí již dál číst.

Od vydání FLOPu č.28 vyšlo několik nových knih obsahující testy, které jsem si všechny pořídil, alespoň si myslím, že všechny. Napíši jejich seznam se stručným popisem. J.E.Klausnitzer "IQ test pro každého"

Obsahuje jeden kompletní test, který se skládá ze 12 samostatných úloh. Některé jsou velmi neobvyklé ve srovnání s řadou jiných publikovaných testů. Například obsahuje i zkoušení paměti a podobně. Obrázkovým úlohám s fotografiemi asi vadí špatná kvalita tisku, pokud to ale není záměr.

"Změř si IQ"

Sešitové vydání s jedním obrázkovým testem. Obsahuje 60 otázek, což naznačuje vysokou přesnost měření. Přesto bych nesouhlasil s podtitulkem "nejspolehlivější test", protože zkoumá jen jednu složku inteligence.

J.Barrett, G.Williams "Otestujte si své schopnosti"

V textu se autoři vůbec nezmiňují o inteligenci jako takové, snad protože stejně se přesně neví, co to vlastně je. Používají výraz schopnostní testy. První část knihy obsahuje 7 testů různého zaměření. Jejich vyhodnocení nevykazuje bodově odstupňovaný výsledek, ale v širších tolerancích řadí výsledky do šesti skupin.

Druhá část knihy obsahuje psychologické testy, což je něco dost odlišného.

První "Test pro každého" jsem sám ještě nedodělal. Podle Honzy je náročnější než jiné testy a sám v něm dosáhl o něco menší výsledek. V testu "Změř si IQ" jsem získal prakticky stejné hodnocení, jako v prvních dvou testech z knihy "IQ testy". Což je zvláštní, protože podle výkladů v knize jsem měl při absolvování druhého testu dosáhnout vyšší výsledek, protože "člověk si zvykne", a ono nic ani při třetím.

S poslední knihou to nějak zvlášť srovnávat nejde, protože má jiné hodnocení. Zato se můžu zmínit o oficiálním testu České Mensy, protože ze zvědavosti jsem jej vyzkoušel za 100 korun.

Test je čistě obrázkový, otázek je poměrně málo, jen 38, limit 40 minut. Snad pro menší počet otázek jsem dosáhnul o něco málo vyššího hodnocení než v testech z příruček, vlastně stejně jako v krátkém testíku z FLOPu č.28.

Vyplněné odpovědi se posílají do Prahy, kde je kontroluje oficiálně pověřená psycholožka MENSy. Na odpověď se čeká několik týdnů a vše je důvěrné.

Většina zmiňovaných testů je pro mě zajímavá nejen jako možnost v tichosti si bezbolestně vyzkoušet své myšlení, ale hlavně jako materiál potenciálně velmi vhodný pro používání v elektronické podobě na počítači. Naše malé ATARI ale má dosti malou paměť, takže rastrové obrázky by se do ní nevešly ani komprimované. Nějaký šikovný programátor by musel použít vektorové kreslení, pak by se zřejmě vešlo všechno.

-ZB-