DEMONSTRAČNÍ SKLADBY

Protože demonstrační hudby jsou vyrobeny pro hudební nástroj CASIO CT-680, nemusí (a nejspíš opravdu nebudou) souhlasit příslušné zvukové vzorky s těmi, které v těchto skladbách mají být použity ve skutečnosti.

Aby bylo možno modifikovat skladby pro konktrétní typ nástroje, v souboru CASIO680.CAP je vypsáno číselné přiřazení zvukovým vzorkům u CASIO CT-680.

Pro úpravu skladeb doporučuji následující postup:

 1. Přechod do režimu SAMPLE
 2. Postupně si v každém samplu přečíst použité číslo zvukového vzorku (tj. údaj "To") a banky (tj. údaj "Ba"). Pozor - čísla jsou v HEX soustavě.
 3. Najít v tabulce pro CASIO CT-680, o jaký nástroj se jedná (Tím je myšleno např. PIANO, SAXOPHONE, STRINGS, ...). Zjistit, jaké číslo má tento nástroj na vašich varhanech (Pokud tam takový nástroj nemáte, zkuste nějaký co možná nejpodobnější). Převést číslo tohoto nově nalezeného nástroje do HEX a přepsat hodnotu za "To", případně i za "Ba" (pokud nemáte více bank, "Ba"=0).
 4. Pokud bude třeba, můžete u samplů zmodifikovat i hodnoty "V1", "V2" a "V3" - tj. údaje pro dynamiku úhozu (=hlasitost tónů).

Pro efektivnější zjišťování HEXa čísel jednotlivých zvukových vzorků na vašem nástroji doporučuji vyrobit si podobnou tabulku, jako je v CASIO680.CAP.

Tuto tabulku pak můžete dodávat ke svým hudbám, aby je bylo možno upravit pro jiné typy varhan.

Převod z 10-kové (DEC) soustavy do 16-kové (HEX):

 HEX
 0 .. 9 a b c d e f
 0 .. 9 10 11 12 13 14 15

 HEX1cifra = INT(DEC/16)
 HEX2cifra = DEC - INT(DEC/16)*16

př.
 78 (DEC)
 HEX1cifra = 78/16 = 4.875 => 4
 HEX2cifra = 78 - 4*16 = 14 => E
 => 78 (DEC) = 4E (HEX)

Převod z 16-kové (HEX) soustavy do 10-kové (DEC):

 DEC = HEX1cifra*16 + HEX2cifra

př.
 3B (HEX)
 HEX1cifra = 3
 HEX2cifra = B => 11
 DEC = 3*16 + 11 = 59
 => 3B (HEX) = 59 (DEC)