Nezveřejněné příspěvky.

Největší podíl nepoužitých příspěvků tvoří tři diskety od našeho čtenáře Libora Dlouhého. První z nich dostala ještě předchozí redakce před dvěma roky. (letí to)

V naší redakci jsme řešili samozřejmě otázku, co s nimi. Pro uvedení nějakých programů v magazínu by mluvil současný nedostatek příspěvků, proti jejich celková koncepce. Podle mého mínění se zde jedná o připravené celky s vlastním obsahem a částečnou návazností jednotlivých částí na sebe.

Diskety obsahují programy PD, demo verze a shareware, je tedy zřejmě v autorově zájmu jejich volné šíření. Škoda, že jsem to na delší dobu úplně zazdil. Diskety měly být již dávno obsažené v nabídce PD firmy FLOP, rozeslané Atari klubům a recenzované ve FLOPu.

Dodatečně nabízím jejich nakopírování jednu disketu za 15 korun, včetně diskety, nálepky a vytištěného adresáře. Bez těchto doplňků zkopíruji diskety zdarma příležitostně zájemcům při našich výměnách programů či zasílání příspěvků do redakce.

Můžete se také zkusit obrátit přímo na autora na adrese Libor Dlouhý, Fintajslova 49, Břeclav, 690 00

Dalším příspěvkem je vlastní verze programu na BINGO známého autora Pavla Macha. Program udělal jako reakci na uveřejněnou verzi jiného čtenáře. Používá jiné grafické ztvárnění, ale u nás v redakci se většinou rozhodlo, že nepřináší předpokládaný princip a tedy nic nového oproti dřívější verzi.

Podle našich představ by program na počítači měl být schopen přebírat data v reálném čase, to znamená při čtení čísel v televizi, ihned je kontrolovat a to v několika tiketech naráz. (Prý existují nadšenci, kteří jich nakupují víc.)

Uživatel programu by tak v případě výhry měl o ní vědět o chvilečku dříve před jejím ohlášením v televizi. Takový program udělal náš externí spolupracovník Jirka v Céčku pro PC na zakázku, k jeho uvažované konverzi na malé ATARI však již nedošlo.

Daniel Demek zaslal společně s publikovaným DOWNLOADEM i několik prográmků známých z Basicu přepsaných do strojového jazyka. Svoje zdrojové texty v assembleru však neposkytnul, takže jsme neviděli nějaký zvláštní přínos v uvádění prográmků, které se svojí činností neliší celkem od svých Basikových předloh. Totiž nejsou tak dlouhé, aby se projevila vyšší rychlost "strojáku". Mimo to přidal i svoji upravenou verzi MIKROMONITORu, ale to dost dobře nejde uveřejnit.

Zůstalo nám také ještě několik krátkých věcí na dvou disketách od autorů programů z čísla 29 ze Slovenska. Z nich snad ještě po přebrání něco uvedu.

Pro crackery a nadšené lamače programů máme již dlouho zakódovaný program s názvem Jurský park vhodný do nějaké soutěže. Protože podle našich zkušeností u čtenářů FLOPu převažují spíše programátoři v BASICu a uživatelsky zaměření ataristé, od tohoto záměru bylo upuštěno.

Na ukázku pro začínající programátory je balíček jednoduchých her v jednom programu. Tento soubor se nám zdál skutečně příliš začátečnický, proto zůstal nepoužitý. Možná jsme udělali chybičku.

Další soubor příspěvků byl tuším ze Žiliny. Jednalo se asi o pomocné programy v Turbobasicu. Protože jsem se tímto jazykem dosud nezabýval, prohlíželi je moji kolegové. Jejich funkci moc nepochopili, proto ke zveřejnění nedošlo. Navíc se mi stala tragická chyba, že jsem si zapomněl před vrácením disket originály okopírovat, takže o těchto programech dnes dohromady nic nevím.

Všechny ostatní příspěvky nabízím čtenářům za cenu disket, která je u mě momentálně 10 korun. Můžeme to považovat za jakousi přílohu magazínu nahrazující snížení počtu čísel na rok.

Dohromady jsou to tři samostatné soubory + dvě diskety ostatních věcí. Na tři ucelené soubory nabízím i slušivé samolepivé štítky po dvou korunách. Zájemci si nyní mohou objednat požadované společně s předplatným magazínu, do zprávy pro příjemce vyznačte své přání.

-ZB-