Vážení čtenáři magazínu FLOPu

Vzhledem k předpokládanému doručení tohoto čísla magazínu Vám přejeme příjemnou letní pohodu a užití prázdnin. Příslušnou atmosféru snad navozuje i jednoduché úvodní demo s letní tematikou slunného počasí. Pokud by v horším případě mělo pořád pršet, zbyde nám více času na naše báječné stroje.

Přání hezké dovolené nám poslal do redakce velmi sympatický a zejména tolerantní čtenář. Nejenže mu nevadilo, že za svoje peníze do června nedostal první číslo nového ročníku, ale dokonce i předpokládal že se do práce pustíme až po letním období. Za takový přístup k termínům vydávání magazínu opravdu děkujeme. Snad se nám podaří příjemně překvapit letním vydáním.

V dalším odstavci se zmíním o své čtyřdenní návštěvě Prahy. Nestihnul jsem sice všechno, co jsem chtěl, ale některá setkání se vydařila. Pro naše čtenáře bude snad zajímavá dohoda s firmou EXMINSY, která se zabývá distribucí tuzemských programových produktŮ a instalací sítí SEND.

Některé programy jsem si zakoupil, jiné nám budou do redakce zapůjčované k prohlédnutí a napsání recenze. Budeme tak mít možnost informovat o řadě novinek pro ATARI.

Zajímavé bylo i kratší osobní setkání s ing. Jiřím Richterem a delší s jedním z redaktorů ALERTU! zabývajícím se osmibitovými ATARI. Z toho by mohla také být užitečná spolupráce.

Také jsem si zajel na jedno odpoledne navštívit ataristy v Brně. Přímo na místě jsem si tak aktualizoval článek připravovaný do tohoto čísla.

Zmiňuji se o těchto věcech v úvodu, protože na samostatnou reportáž to zase nebylo, a také abych mohl hned naslibovat, co všechno příště (ne)bude. Musím také poznamenat, že je velmi zajímavé setkávat se osobně se svými vzdálenějšími čtenáři i jinými aktivními ataristy.

-ZB-