/=92

definice znaku obráceného lomítka

Tiskárna SP-180 a podobné 3.část

Text není prakticky ověřovaný.

ESC R    27,82     1B,52 

Pouze mód IBM, ruší vertikální i horizontální tabulátory a nastaví standartní hodnoty.

DEL     127 nebo 255  7F nebo FF 

Pouze mód Standart. Maže jeden předchozí znak, ale v proporcionálním módu je ignorován.

Vertikální tabulátory

ESC B n1 n2...nk NUL 27,66,n1,n2..nk,0  1B,42,n1,n2...nk,00

Nastaví vertikální tabulátory v tabulce č.0. Hodnoty n udávají čísla řádků a mohou být v rozsahu od jedné do 255. Tabulátorů je možné ve standartním módu nastavit 16, v módu IBM 64. Celá sekvence končí nulovým bajtem.

K nastavení tiskové pozice na následující tabulátor se použije příkaz VT. Výmaz tabulky se provede vynecháním hodnot n, čili vlastně příkazem ESC B (0). Potom je VT totéž jako CR. Hodnoty n musí být seřazeny ve vzestupné řadě.

ESC b m n1..nk NUL 27,98,m,n1,n2..nk,0  1B,62,m,n1,n2...nk,00 

Pouze mód Standart. Nastaví vertikální tabulátory v osmi možných tabulkách č.0 až 7. Výběr tabulky řídí parametr m. Číslo nula je shodné s povelem ESC B.

Hodnoty n udávají čísla řádků a mohou být v rozsahu od jedné do 255. I ostatní je shodné s předchozím povelem.

ESC / m    27,47,m    1B,2F,m 

Pouze mód Standart. Nastaví aktuální tabulku vertikálních tabulátorů z osmi možných. Parametr m je v rozsahu 0 až 7. Číslo nula je standartně nastaveno po zapnutí tiskárny.

Vlastní pohyb se provádí povelem VT.

Výběr tiskárny

DC3       19       13

Nastaví tiskárnu do neaktivního stavu. Reaguje nyní jen na povel DC1.

DC1       17       11 

Vrátí tiskárnu do aktivního stavu.

Download

Pro svoji obsáhlejší problematiku je zatím popis vynechán.

Řízení vstupních dat - pouze Standart

ESC =      27,61     1B,3D 

Nastaví nejvyšší bit na nulu. Od všech vstupních dat vyšších než 127 je odečtena hodnota 128.

ESC>      27,62     1B,3E 

Nastaví nejvyšší bit na jedna. Ke všem vstupním datům nižších než 128 je přičtena hodnota 128. Tisk se tak provádí pouze stylem Italic.

ESC #      27,35     1B,23 

Likviduje oba předchozí povely.

Řízení tabulek znaků

ESC 6      27,54     1B,36  

Standart mód: Povolí na pozicích 128 až 159 a také 255 několik tisknutelných znaků. Tisknuty jsou v kurzívě. Jinak se zde zrcadlí řídící povely z hodnot o 128 nižších. Tabulka uvedená v originální příručce asi nebude pasovat, protože máme všichni (?) v tiskárnách zabudovanou znakovou sadu Kamenických.

IBM mód: nastaví znakovou sadu č.2, která obsahuje řídící povely jen do hodnoty 31. Povoluje také několik tisknutelných znaků na pozicích 3 až 6 a 21. Je to přesně to nastavení, které potřebujeme na Kameníky.

Poznámka: řada příruček považuje za řídící povel i kód mezery 32. Zrcadlí se tak, jako ostatní, ale navenek se chová jako normální, leč netisknutý znak.

ESC 7      27,55     1B,37 

Standart mód: nuluje předchozí povel. Na pozicích 128 až 159 a také 255 se zrcadlí řídící povely z hodnot o 128 nižších.

IBM mód: nastaví znakovou sadu č.1, u níž se zrcadlí řídící povely na pozice 128 až 159.

ESC I 1(1)  27,73,49(1)  1B,49,31(1) 

Pouze Standart mód. Povolí několik tisknutelných znaků na pozicích 0 až 6, 16,17, 21 až 23, 25,26, 28 až 31, a zrcadlových.

ESC I 0(0)  27,73,48(0)  1B,49,30(0)

Pouze Standart mód. Zarazí předchozí povel, což je stav inicializovaný po zapnutí tiskárny.

Ostatní tiskové povely

ESC i 1(1)  27,105,49(1) 1B,69,31(1) 

Nastaví bezprostřední mód tisku. Znaky jsou okamžitě tištěny pokud je mezi nimi prodleva delší než 0.2 sekundy.

ESC i 0(0)  27,105,48(0) 1B,69,30(0) 

Ruší předchozí povel.

ESC 5 1(1)  27,53,49(1)  1B,35,31(1) 

Pouze mód IBM. Nastaví automatické odřádkování. Tiskárna po příchodu povelu CR provede i LF.

ESC 5 0(0)  27,53,48(0)  1B,35,30(0)

Pouze mód IBM. Zakáže automatické odřádkování.

ESC SP n   27,32,n    1B,20,n 

Nastavuje mezeru mezi znaky na počet tiskových bodů v rozsahu od 0 do 127. Šířka tiskového bodu je brána podle aktuálně nastaveného režimu tisku:

 Draft Pica 1/120" NLQ Pica 1/240"
    Elite 1/144"    Elite 1/288"
  Condensed 1/240"
ESC $ n1 n2  27,36,n1,n2  1B,24,n1,n2

Nastavuje tiskovou hlavu na pozici podle vzorce: (256 * n2 + n1) * 1/60"

Povel je ignorován pokud vypočtená pozice přesáhne pravý okraj.

ESC / n1 n2  27,92,n1,n2  1B,5C,n1,n2

Nastavuje tiskovou hlavu na relativní pozici od předchozí podle vzorce: (256 * n2 + n1), šířka tiskového bodu je stejná jako u povelu ESC SP.

Povel je ignorován pokud vypočtená pozice přesáhne levý nebo pravý okraj.

(inverzní lomítko zde nahrazuje originální obrácené lomítko)