CTH FASTBASIC

RELEASED
03/07/90

CTH FASTBASIC je kompatibilní s ATARI BASICem, proto ATARI Basicové programy mohou být spuštěny pod CTH_FastBasicem. Rozdíl bude ve zvýšení rychlosti běhu programu.

Toto zrychlení může být v rozmezí od 30 procent do 80 procent. V některých případech může rychlost vzrůst až o 300 procent.

Největší zrychlení se projeví při spuštění rozsáhlého BASICového programu, na rozdíl od těch krátkých.

Po načtení CTHFAST.COM se podobně jako u ATARI BASICu, který vypíše známé READY, ohlásí se nový interpret jako CTH FastBasic.

Můžete otestovat zvýšení rychlosti s použitím připraveného programu BENCHTST.BAS. Pomocí stopek porovnejte CTH_FastBasic oproti ATARI BASICu. Jak jsem již podotknul, nejvíce znatelné urychlení se projeví na nerozsáhlejších programech.

Přepínání mezi oběma interprety provádí jednoduchý příkaz POKE. Použitím POKE 54017,253 se aktivuje ATARI basic, POKE 54017,255 přepne na CTH_Fastbasic. To je všechno pro přechod z jednoho BASICu do druhého.

Přechod do DOSu z CTH_FastBasic se udělá stejně jako obvykle. Pro správný návrat do CTH_FastBasic se musí tento spustit jako natažený program, nikoliv jako zabudovaný BASIC. Nelze užít CAR nebo B u Sparta Dosu nebo ATARI Dosu, protože natažený program není systému známý jako cartridge.

U Sparta Dosu se musí odeslat příkaz RUN A04D, a u Atari DOS 2.5 and 2.0 se musí užít volba M z DUP menu. Po stisknutí M specifikujete adresu A04D jako startovací.

S užitím této procedury se systém vrátí do CTH_FastBasic, který je v RAM. Pod Sparta Dosem bude napsaný BASICový program zachován, kdežto přechod do DOS 2.5 uživatelskou paměť vymaže. Tedy úplně stejně, jako u ATARI BASICu.

Další malá utilita je připojena v ARC archivu pod jménem SC. Používám ji, když chci spustit CTH_FastBasic s MOE. Vložte ji do batch file bezprostředně před načtením MOE. Některé MOE nechtějí povolit CTH_FastBasicu nastavit obrazovku.

Můžete použít SC utilitu pro stejné nastavení u dalších programů, které odmítají povolit CTH_FastBasicu vytvořit svůj display list pro obrazovku.

Opustit CTH_FastBasic můžete stlačením klávesy RESET.

Předpokládám, že použijete CTH_FastBasic pouze na kompletní programy, nikoliv na vytvářené a odlaďované. Existuje rozdíl mezi ATARI BASICem a CTH_FastBasicem u příkazů CONT a GOTO. Pokud budete editovat program pod CTH_FastBasic, použijte místo CONT a GOTO pouze RUN.

Můžete využít reálný čas (adresy 18,19, and 20) na rozdíl od FOR-TO-NEXT časovacích smyček.


Call Closer To Home BBS
7Days/2400/1200/300