Bude FLOP dále vycházet?

Moji redakční kolegové mně dali dostatečně dopředu vědět, že s prací v redakci končí současně s ukončením ročníku 1995. Měl jsem tak dost času na přemýšlení, co dál. Totiž jestli je vůbec možné další pokračování FLOPU.

V Rožnově jsem zjistil, že firma FLOP nemá již další zájem na jeho vydávání, protože se pro ni vzhledem k malému počtu předplatitelů stává finanční přítěží. Vydávat časopis znamená totiž i brát telefonické dotazy, které zde jednak vyřizují placení pracovníci firmy, dále je již nemá téměř kdo zodpovídat, protože znalci systému malého ATARI jsou již v Rožnově téměř vyhubeni.

Přesto majitel firmy Petr Vičar je ochotný přenechat vydávání magazínu někomu jinému i pod původním jménem. Řešil jsem proto otázku, jestli ten někdo jiný můžu být já sám, a to v situaci, kdy prakticky ustal přísun příspěvků ke zveřejnění, poštovné se neustále zdražuje, počet předplatitelů klesá a z trhu mizí diskety hustoty DD.

Myslím, že to možné bude, ale za cenu snížení současné kvality magazínu. Neumím totiž dělat hudbu ani programovat fascinující grafická dema. Musím také snížit počet čísel na celý ročník, podle mého odhadu by mohlo stačit na čtyři. Volné místo po příspěvcích se mi snad podaří plnit něčím z velkého archivu na INTERNETu. Na jejich stahování prostě nějaké známé VŠ studenty donutím.

Společně si položme otázku, k čemu bude vlastně dobrý okleštěný a kvalitou nízký magazín. Podle mého mínění je jeho největším smyslem, zejména nyní po zániku tištěného ALERTu!, informovat o nových programech a jiných aktivitách kolem ATARI, přednostně s ohledem na uživatele disket.

Není toho sice moc, ale něco se i u nás děje. Zajímavé možnosti se také nabízí v Polsku, záleží jen na získání kvalitních kontaktů. Nemyslím však, že by se z magazínu stal reklamní časopis, prostě jen zdůrazuji jeho informační hodnotu. Ostatně jakákoliv reklama nebo uveřejňování nabídkových demoverzí programů bude naprosto bezplatné.

Samozřejmě bych rád měl uváděné i nějaké programové nebo jiné zajímavé příspěvky. Zaručit ale nemůžu dopředu téměř nic. Sám se chci dále zaobírat ovládáním tiskáren a vytvořením speciální hardkopírky na zmenšený formát, pokračovat budu v Céčku, ve kterém začínám programovat na ST.

Cenu magazínu chci zachovat stejnou jako loni, což bylo 400 korun. Po poměrném zmenšení na čyři čísla ze šesti vychází výsledné předplatné na 267 korun. Zvýšené poštovné by mělo vykompenzovat odpadnutí nákladů na vyřizování dotazů u firmy FLOP. Mně osobně vadit nebudou, protože je využiji jako náplň magazínu v rubrice Ohlasy a se ztrátou svého času při psaní jsem již smířen.

Předplatné posílejte přímo na moji adresu. Ti, kdo jsou zvyklí kupovat si magazín osobně v prodejně firmy FLOP, budou v tom moci pokračovat. Přímý odběr bude možný i u mě doma. Ceny zůstávají stejné - 55 korun poslední dvě čísla, 45 korun ty ostatní.

Uvažoval jsem i o jiných formách šíření magazínu. Nejprve ale něco k jeho legálnímu vlastnictví. Celý magazín jako zkompletovaný celek je komerční produkt a smí jej tak vlastnit jen ti, kteří si jej zakoupili.

Dále z jeho obsahu jsou majetkem redakce její texty a programy, pokud nejsou označeny jako volně šiřitelné. (To jsou například všechny moje dosud publikované utility, nikoliv texty.)

Jinak se v magazínu vyskytují volně šiřitelné programy a také shareware. Tyto se mohou také kopírovat, jak již vyplývá ze způsobu šíření, ale k jejich legálnímu používání je nutno zaplatit registrační poplatek. Nestačí ani zakoupení magazínu, ten je v tomto případě použitý jen jako vhodný nosič k rozšíření programu.

Dovedl bych si představit zakoupení nějakého komerčního programu s tím, že bude určen jen pro majitele magazínu, ale v současné době na něco takového redakci (mně) nezbyde finanční obnos. Měli jste tak původně dostat k vánocům Radkovu komerčně šířenou hru VIDEOPOLY, ale nepovedlo se ji předělat z šíleného kazetového formátu na disketu. Prostě to natvrdo tahá do BASICu části v Turbo záznamu.

V magazínu se vyskytuje i hodně příspěvků, které nám autoři poslali na zveřejnění, ale přitom si je označili jako svoje vlastnictví znakem (c). Sám v těchto případech nevím, jestli se mohou kopírovat dál, nebo je autoři věnovali pouze čtenářům magazínu.

Z důvodu jednoduššího šíření FLOPu chci nabídnout novou možnost získání legální verze FLOPů. Je totiž zbytečné vzhledem k jeho množení prostým kopírováním omezovat zájemce jen na zasílání poštou, které zvyšuje cenu.

Po odečtení ceny poštovného a diskety mi vychází asi 30 korun jako vhodný registrační poplatek. Za tuto sumu zašlu originální nálepku a tištěné doprovodné texty, dále je zahrnuta možnost konzultací a zasílání dotazů, volný přístup k souboru disket při návštěvě u mě doma nebo na schůzce prostějovského klubu a snad se mi podaří zajistit čtenářům i další nabídku. Možná budu muset i uvažovat o náhradě kopírovací služby, zanikne-li skutečně v Rožnově.

Čtenáře budu vlastně brát jako členy přetrvávajícího celostátního (mezinárodního) klubu FLOP, je to nejlepší způsob určité legalizace našeho magazínu. Ona je totiž na veřejné časopisy dost velká daň.

Poznámka: při zasílání předplatného můžete s výhodou přiložit i registrační poplatky za shareware produkty kolegy Radka, nezapomeňte to ale napsat do zprávy pro příjemce.

Zdeněk Burian