FLOP 34

FLOP 34

 Download: Flop_34.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE34 COM 039
 4. BLUEGIRLPI9 062
 5. FLOP34 COM 032
 6. SYSTEM HYP 071
  ----------- 000
 7. OBSAH34ACAP 019
 8. OBSAH34BCAP 010
 9. UVOD34 CAP 015
10. OHLASY34CAP 017
11. INZER34 CAP 012
12. HOTNEW34CAP 024
  ----------- 000
13. INTERW34CAP 050
14. CENIKCDSCAP 017
15. AKBRNO CAP 019
16. RISK  CAP 048
17. RECENZ34CAP 035
18. JPARK2 CAP 020
19. CRACK  CAP 035
  ----------- 000
20. PRINT34 CAP 011
21. SP180IIICAP 059
22. D1050  CAP 039
  ----------- 000
23. ASMSOUNDCAP 027
24. RADYBAS CAP 028
  ----------- 000
25. KURSC6 CAP 067
26. DELITEL C  010
27. DUHA  C  008
28. XCC8  COM 196
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
?6c  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. SUPERARCCOM 073
 3. SUPUNARCCOM 083
 4. READ  ME  003
 5. README TXT 007
 6. DOCS  TXT 253
 7. DOS25  MOD 001
  ---     000
 8. SUPERARCCAP 018
 9. UPRAVDOCBAS 006
10. UPRAVDOCCAP 011
  ----------- 000
11. OUR5OFT COM 180
12. OUR5OFT CAP 016
  ----------- 000
13. SKLADNIKARC 112
14. SKLADNIKCAP 053
  ----------- 000
15. SLOVA  BAS 066
16. CESTINA BAS 011
17. SLOVNIK LB  005
18. SLOVA  CAP 019
  ----------- 000
19. MUSDEMO6BAS 015
20. MUSDEMO7BAS 020
21. MUSDEMO8BAS 019
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE34.COM, BLUEGIRL.PI9

?6c?6cÚvodní demo navozující letní pohodu s obrázkem v odděleném souboru. ?6c

FLOP34.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.

OBSAH34?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD34.CAP

Ach, jak rád píšu úvodníky... (-ZB-)
(Čtete je?)

OHLASY34.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

INZER34.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

HOTNEW34.CAP

Čerstvé a jiné krátké zprávy, v tomto čísle ve zvláštním textovém souboru.

INTERW34.CAP

Na návštěvě u ing. Petra Jandíka u něj doma v Praze.

CENIKCDS.CAP

Stručný výtah z ceníku firmy CDS ing. Jandíka se zaměřením na ATARI ST.

AKBRNO.CAP

Seznámení s brněnským klubem v roce 1995.

RISK.CAP

Reportáž z televizní soutěže RISK viděná naším redaktorem.

RECENZ34.CAP

Recenze literatury, opět produkce Grada, řada pro školy a mládež.

JPARK2.CAP

Seznámení s novou hrou pro naše ATARI, která vznikla letos na jaře v Košicích.

CRACK.CAP

Popis dnes již zaniklého, ale ještě dostupného disketového magazínu pro ST.

PRINT34.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180III.CAP

Třetí část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a podobnými.

D1050.CAP

Popis vestavby spínače na překlenutí ochranného čidla pro zápis. Odstraní nutnost vystřihovat druhý výřez.

ASMSOUND.CAP

Používání zvuku ve "strojákových" programech.

RADYBAS.CAP

Několik tipů pro psaní programů v BASICu. Jak lze zkrátit či zrychlit (nebo oboje) BASICový program?!

KURSC6.CAP, *.C

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

XCC8.COM

Překladač programů v jazyku C. Bližší informace naleznete v kurzu jazyka C.

Obsah strana B:

SUPERARC.COM, SUPUNARC.COM, READ.ME, README.TXT, DOCS.TXT, DOS25.MOD

Pakovací a depakovací programy kompatibilní se stejnojmennými systémy na 16 bitových počítačích - originální balík.

SUPERARC.CAP

Honza předkládá stručné rady pro zacházení se systémem ARC.

UPRAVDOC.BAS, UPRAVDOC.CAP

Protože originální manuál DOCS.TXT je příliš velký na natahování do textových editorů, Zdeněk vyrobil krátký bastl v BASICu pro jeho úpravu.

OUR5OFT.COM, OUR5OFT.CAP

Naprosto bombastické demo zahraničního původu. Laik žasne, odborník se diví.

SKLADNIK.ARC, SKLADNIK.CAP

Malý program v BASICu pro vedení skladu. Jeho soubory jsou zkomprimované pakovačem ARC. Používá ramdisk D8, proto se musí vzít vhodný DOS.

SLOVA.BAS, CESTINA.BAS, SLOVNIK.LB, SLOVA.CAP

Zajímavá hříčka od našeho čtenáře na motivy televizní soutěže TUTOVKA.

MUSDEMO6.BAS, MUSDEMO7.BAS, MUSDEMO8.BAS

Pokračování série hudebních dem v BASICu.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.