FLOP 33

FLOP 33

 Download: Flop_33.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE33 COM 051
 4. FLOP33 COM 032
 5. SYSTEM HYP 096
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH33ACAP 020
 8. OBSAH33BCAP 013
 9. UVOD33 CAP 018
10. OHLASY33CAP 013
11. OPRAVY33CAP 007
12. INZER33 CAP 008
  ----------- 000
13. INTERW33CAP 066
14. AKLUBPV CAP 023
15. GOLDJOY CAP 024
16. RECENZ33CAP 020
17. ASTRO2 CAP 025
18. ASTROLOGCAP 038
  ----------- 000
19. MPEONLY CAP 041
20. MPEOBJ CAP 007
21. MIDI1  PIC 062
22. MIDI2  PIC 062
23. MIDIPIC CAP 027
  ----------- 000
24. PRINT33 CAP 018
25. SP180II CAP 059
  ----------- 000
26. FINE  CAP 019
27. FINE  COM 001
28. JOYVBI CAP 019
29. JOYVBI LM  023
30. GREDIK TBA 017
31. JOYVBI OBJ 002
32. VBIBEG CAP 032
  ----------- 000
33. KURSC5 CAP 109
34. HEROUT57C  006
35. FAKTORIAC  008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. MACMON1 COM 151
 8. MACMON2 COM 151
 9. MON65  SYS 046
10. MAC65  SYS 105
11. MACMON CAP 024
  ----------- 000
12. MUSDEMO3BAS 017
13. MUSDEMO4BAS 014
14. MUSDEMO5BAS 014
15. MUSDEMO CAP 007
  ----------- 000
16. SORT  TBA 033
17. SORT  CAP 017
  ----------- 000
18. RESENI32LT  012
19. RESENI32CAP 025
  ----------- 000
20. TROJGRAFTBA 021
21. TROJGRAFCAP 025
22. TGRAF1 PIC 062
23. TGRAF2 PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE33.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP33.COM, SYSTEM.HYP, G8VIEW.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP a prohlížečem Gr.8.

OBSAH33?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD33.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

OHLASY33.CAP

Reakce na Vaše dotazy.

OPRAVY33.CAP

Co se opět nepovedlo.

INZER33.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

INTERW33.CAP

Radek Štěrba zpovídá bývalého redaktora Rudolfa Kudlu.

AKLUBPV.CAP

Informace o prostějovském klubu získané pro nás velmi jednoduše.

GOLDJOY.CAP

Reportáž ze soutěže gamesníků "Zlatý joystick" přímo od účastníka akce.

RECENZ33.CAP

Recenze literatury - dnes produkce Grada pro začínající programátory.

ASTRO2.CAP, ASTROLOG.CAP

Poznámky a článek s manuály na dva asi méně známé programy.

MPEONLY.CAP, MPEOBJ.CAP

Výtah z manuálu nejnovějšího hudebního MIDI programu na místo recenze. Je doprovázený textem objednávky.

MIDI1.PIC, MIDI2.PIC, MIDIPIC.CAP

Opravené schema interface pro připojení MIDI zařízení a úplně nové od ing. Šaloma z Rožnova plus přidaný popis.

PRINT33.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180II.CAP

Druhá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI, obsahuje přeložený popis části řídících kódů.

FINE.CAP, FINE.COM

Ukázka použití jemného rolování

VBIBEG.CAP, JOYVBI.CAP, JOYVBI.LM

Všeobecné a praktické povídání o běhu programů v přerušení se zdrojovým výpisem v assembleru.

GREDIK.TBA, JOYVBI.OBJ

Jednoduchý prográmek v Turbobasicu využívající přeloženou rutinu ve strojovém kódu popsanou jako příklad.

KURSC5.CAP, *.C

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

Obsah strana B:

TBASIC.COM

TURBOBASIC pro spouštění TBASICových programů.

BASIC.BAT

Dávka pro spouštění BASICu. DOSovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

BASIC.COM

Spouštěč AUTORUN.BAS je volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.

AUTORUN.BAS

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TURBOBASICu.

MACMON1.COM, MACMON2.COM, MON65.SYS, MAC65.SYS, MACMON.CAP

Nejznámější assembler MAC65 přímo spojený s MONitorem. Detaily o mírně odlišných verzích, samostatném MON65 a MACu65 čtěte v článku MACMON.CAP.

MUSDEMO3.BAS, MUSDEMO4.BAS, MUSDEMO5.BAS, MUSDEMO.CAP

Další série hudebních dem v BASICu. Přejeme příjemný poslech a vytrvalost při zkoumání, jak to vlastně funguje..

Průvodní slovo k nim je v MUSDEMO.CAP.

SORT.TBA, SORT.CAP

Tento prográmek vám umožní setřídit výpis adresáře podle zvolených kritérií.

RESENI32.LT, RESENI32.CAP

Popis a řešení minulého hlavolamu.

TROJGRAF.TBA, TROJGRAF.CAP, TGRAF1.PIC, TGRAF2.PIC

Program pro kreslení trojrozměrných grafů. Tento program byl převzat ze staršího ABC. Honza zadal dvě celkem pěkné funkce a vyrobil pro Vás ukázky.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.