FLOP 32

FLOP 32

 Download: Flop_32.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 047
 4. FLOP32 COM 032
 5. SYSTEM HYP 058
  ----------- 000
 6. OBSAH32ACAP 018
 7. OBSAH32BCAP 013
 8. UVOD32 CAP 011
 9. OHLASY32CAP 040
10. INZER32 CAP 011
11. HOTNEW32CAP 026
  ----------- 000
12. BRNO94 CAP 067
13. RECENZ32CAP 010
14. AKPRAHA CAP 009
15. TAIPEI CAP 034
16. CENIK  CAP 116
17. CHYBYDOSCAP 124
  ----------- 000
18. PRINT32 CAP 033
19. SP180  CAP 095
20. SPTEST LB  020
  ----------- 000
21. RAMDISK CAP 038
22. RAMDISK COM 003
23. POKE  COM 001
  ----------- 000
24. PARAME CAP 032
25. SOUCET LM  015
  ----------- 000
26. KURSC4 CAP 063
27. EXTREMY C  008
28. EXTREMY COM 048

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 6. SIO   CAP 035
 7. SIODIR TBA 014
 8. DDR   CAP 042
 9. DDR   COM 045
  ----------- 000
10. HLAV31 CAP 031
11. HLAV31 DAT 005
12. HLAV31 LT  020
  ----------- 000
13. SIRVYS CAP 039
14. SIRVYS TBA 017
15. SIRVYS OBJ 002
  ----------- 000
16. METAM4V3CAP 033
17. METAM4V3TBA 043
  ----------- 000
18. LIFE  CAP 017
19. LIFE  COM 004
  ----------- 000
20. OMLUVA CAP 021
21. TVBINGO2TBA 060
22. TVBINGO DAT 024
  ----------- 000
23. BASICPRGCAP 006
24. LOVEC  TBA 179
25. HELPSAT TBA 107
26. KLAVES TBA 010
27. ZAPALKY TBA 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0025

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP32.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.

OBSAH32?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD32.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

OHLASY32.CAP

Reakce na Vaše dotazy.

INZER32.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

HOTNEW32.CAP

Krátké zprávičky nám v tomo čísle přerostly do samostatého článku.

BRNO94.CAP

Příprava a cesta prostějovské výpravy na slezinu pořádanou brněnskými ataristy.

RECENZ32.CAP

Naše vlastní seznamování s literaturou - dnes časopis ALERT.

TAIPEI.CAP

Popis polologické hry TAIPEI.

AKPRAHA.CAP

Informace o pražském klubu získané od našich čtenářů a klubového zpravodaje.

CENIK.CAP

Záladní ceník firmy FLOP Rožnov. Není nijak formátovaný pro tisk, protože legální čtenáři jej dostali vytištěný.

CHYBYDOS.CAP

Seznam chybových hlášení sestavený naším přispěvatelem Vladimírem Tomanem.

PRINT32.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180.CAP, SPTEST.LB

První část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI. Zaměřeno na začátečníky a použitelné i pro podobné tiskárny.

Přiložený ukázkový program v BASICu.

RAMDISK.CAP, RAMDISK.COM, POKE.COM

Podrobnější pohled Honzy Wally na využívání upraveného ramdisku pro DOS 2.5

PARAME.CAP, SOUCET.LM

Pokračování kursu programovaní v assembleru.

KURSC4.CAP, EXTREMY.C, EXTREMY.COM

Kurs programování v jazyku C, doprovázený zdrojovým textem a zkompilovaným programem.

Obsah strana B:

TBASIC.COM

Opět starý známý TURBOBASIC.

BASIC.BAT

Dávka pro spouštění BASICu. Dosovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

BASIC.COM

Vlastní spouštěč AUTORUN.BAS, volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.

AUTORUN.BAS

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TORBOBASICu.

SIO.CAP, SIODIR.TBA

Ukázka použití přímé práce se sektory v TURBOBASICu s popisem.

DDR.CAP, DDR.COM

Program pro editaci sektorů v hustotách S i D.

HLAV31.CAP

Popis řešení hlavolamu z předchozího čísla.

HLAV31.DAT, HLAV31.LT

Řešení minulého hlavolamu (listing TURBOBASICu).

SIRVYS.CAP, SIRVYS.TBA, SIRVYS.OBJ

Používejte strojový podprogram pro velmi rychlé zobrazování grafických objektů. SIRVYS je jeden z takzvaných software-blitterů.

METAM4V3.CAP, METAM4V3.TBA

Program pro přeměnu mezi dvěma grafickými objekty. Zkuste si i Vy zaexperimentovat s metamorfózou.

LIFE.CAP, LIFE.COM

Grafická simulace živého organismu.

OMLUVA.CAP, TVBINGO2.TBA,

TVBINGO.DAT

Opravená verze BINGA z minulého čísla.

LOVEC.TBA, HELPSAT.TBA, KLAVES.TBA, ZAPALKY.TBA

TBASIC programy z čísla 30.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.