FLOP 36

FLOP 36

 Download: Flop_36.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE36 COM 117
 4. FLOP36 COM 041
 5. SYSTEM HYP 053
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH36ACAP 015
 8. OBSAH36BCAP 011
 9. UVOD36 CAP 007
10. OHLASY36CAP 016
11. INZER36 CAP 009
12. INTERV36CAP 027
13. RECENZ36CAP 028
14. INVEX95 CAP 035
15. HOTNEW36CAP 014
16. EXMINSY CAP 027
  ----------- 000
17. BCOM1V0 COM 082
  ----------- 000
18. PRINT36 CAP 036
19. SP180V CAP 058
20. DOWNLOADCAP 061
  ----------- 000
21. TCHEKO CAP 047
22. TCHEKO1 FNT 009
23. TCHEKO2 FNT 009
24. DEMOTCH LB  005
25. KAMTCH COM 031
26. CHARSET TCH 003
  ----------- 000
27. BGEBPU CAP 019
28. BGEBPU LB  001
  ----------- 000
29. YAMAHADECAP 012
30. YAMAHADECOM 112
  ----------- 000
31. OSAUCET CAP 033
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0048
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. BASIC  COM 003
 4. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 5. MFONTDOWCAP 016
 6. MFONTDOWTBA 022
 7. NLQ   CHR 050
 8. DRAFT  CHR 050
 9. LOSAVDRFBIN 001
10. LOSAVNLQBIN 002
11. DRAFT  DRF 010
12. SANSERIFNLQ 036
  ----------- 000
13. DW1B  CAP 011
14. DOWNL2 BAS 010
15. DW1B  TBA 053
16. CAPE  DAT 034
17. MUK     001
18. TE1     001
19. VUK     001
20. TE2     001
21. DOWNLQ ARC 017
  ----------- 000
22. STEREO CAP 060
23. STEREO1 BAS 017
24. STEREO2 BAS 018
  ----------- 000
25. HLAV35 CAP 028
26. HLAV35 LT  013
27. HODINY CAP 021
28. HODINY TBA 034
  ----------- 000
29. MAPFRAG CAP 012
30. MAP   COM 013
  ----------- 000
31. BOMBDOWNCOM 173
32. BACTERIO   040
33. RETROFIR   042
34. PDHRY  CAP 008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

>

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory.

TITLE36.COM

Úvodní malé demo s překvapením.

FLOP36.COM, SYSTEM.HYP, RUNNER.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem a externím spouštěčem.

OBSAH36?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD36.CAP

Několik drobných sdělení čtenářům.

OHLASY36.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

INZER36.CAP

Čtenářská inzerce.

INTERV36.CAP

Rozhovor s Fredem Bookerem na dálku.

RECENZ36.CAP

Seznámení s publikacemi vzahujícími se k počítačům.

INVEX95.CAP

Reportáž z návštěvy počítačového veletrhu.

HOTNEW36.CAP

Krátké a čerstvé zprávičky.

EXMINSY.CAP

Představujeme jednu z mála firem zabývajícími se dosud počítači ATARI.

BCOM1V0.COM

Program pro převádění programů .BAS na .COM

PRINT36.CAP

Tři odstavce o problémech s tiskárnami.

SP180V.CAP

Pátá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP-180AI.

DOWNLOAD.CAP

Poznámky k obsluze programů pro download uvedených na druhé straně.

TCHEKO.CAP, TCHEKO?.FNT, DEMOTCH.LB, KAMTCH.COM, CHARSET.TCH

Nové kódování češtiny s demonstračním prográmkem, převaděčem formátů a znakovými sadami.

BGEBPU.CAP, BGEBPU.LB

Strojový podprogram pro BGET a BPUT v AtariBASICu.

YAMAHADE.COM, YAMAHADE.CAP

Starší hudební demo, které jste určitě neviděli.

OSAUCET.CAP

Popis jednoduchého účetnictví firmy OSA od jeho uživatele.

Obsah strana B:

>

TBASIC.COM

Ano, to je TURBOBASIC!

BASIC.COM

Program, který inicializuje BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

AUTORUN.BAS

Basic program pro spouštění programů .BAS, .TBA, .LB a .LT. Je použit povelem BASIC nebo TBASIC.

MFONTDOW.CAP, MFONTDOW.TBA, NLQ.CHR, DRAFT.CHR, LOSAVDRF.BIN, LOSAVNLQ.BIN, DRAFT.DRF, SANSERIF.NLQ

Komplet pro DOWNLOAD devítijehličkových tiskáren v módu standard.

DW1B.CAP, DOWNL2.BAS, DW1B.TBA, CAPE.DAT, MUK., TE1., VUK., TE2., DOWNLQ.ARC

Komplet pro DOWNLOAD 24-jehličkových tiskáren typu LQ. (od jiného autora)

STEREO.CAP, STEREO1.BAS, STEREO2.BAS

Perspektivní zobrazení 3D objektů ve 2D.

HLAV35.CAP, HLAV35.LT

Autorské řešení minulého hlavolamu.

HODINY.CAP, HODINY.TBA

Řešení téhož hlavolamu od našeho čtenáře pana Filipa Drska.

MAPFRAG.CAP, MAP.COM

Program zjišťující fragmentaci disku.

PDHRY.CAP, BOMBDOWN.COM, BACTERIO., RETROFIR.

Tři PD hry z atari archívu na Internetu.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.