FLOP 65

FLOP 65

 Download: Flop_65.zip

Adresář strana A:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    75  1
INTRO65.COM   5301 43
FLOP65.COM   7012 57
FLOP.HYP    5022 41
RUNNER1.HYP   493  4
--------.---    0  0
UVOD65CS.DTC  2017 17
UVOD65EN.DTC  1919 16
LIST65CS.TCH  3831 31
LIST65EN.TXT  3927 32
--------.---    0  0
VYRO20CS.TCH   829  7
VYRO20EN.TXT   904  8
--------.---    0  0
ATRACKCS.TCH  14650 118
ATRACKEN.TXT  15930 128
ATRRUNCS.TCH  3470 28
ATRRUNEN.TXT  3337 27
--------.---    0  0
INTCHE1C.TCH  9788 79
INTCHE2C.TCH  10248 82
INTCHE1E.TXT  10767 87
INTCHE2E.TXT  10571 85
--------.---    0  0
GRHCADCS.TCH  2297 19
GRHCADEN.TXT  2532 21
GRMLOOCS.TCH  1844 15
GRMLOOEN.TXT  2043 17
--------.---    0  0

free sectors: 9
    Adresář strana B:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    44  1
RUNNER2.HYP   493  4
--------.---    0  0
DIAM3.COM   25161 202
DIAM3CS.TCH   1850 15
DIAM3EN.TXT   1897 16
--------.---    0  0
DIZZY.COM   62108 497
DIZZYCS.TCH   3765 31
DIZZYEN.TXT   3700 30
--------.---    0  0
FRACTARI.COM  12443 100
FRACTACS.TCH  3927 32
FRACTAEN.TXT  4127 34
--------.---    0  0

free sectors: 10
    Adresář strana C:
DISK 720 256
FORMAT 2.5

...........    0 
| FLOP 65 |    0 
|     |    0 
|strana C |    0 
|     |    0
| Letter |    0
|Scrabble |    0
...........    0
--------.---    0
LS.com      608
LSCS.TCH      6
LSEN        6
--------.---    0
RUNNER3.HYP
--------.---    0
free sectors: 85
    Adresář strana D:
DISK 720 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana D |    0  0
|     |    0  0
| A-TRACK |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    44  1
RUNNER4.HYP   493  4
--------.---    0  0
ATRACK.COM   4019 33
ATRACK.OVL   22776 183
ATRACK.FNT   1024  9
ATRACK.CFG    33  1
--------.---    0  0
ATRKDEMO.ITL  4704 38
REALITEM.ITL  3936 32
--------.---    0  0
ATRRUNCS.TCH  3470 28
ATRRUNEN.TXT  3337 27
--------.---    0  0
TERRY.COM   19859 159
--------.---    0  0

free sectors: 155


FLOP 65, strana A

FLOP65.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z readeru.

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO65.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, včetně známé hudby Čmelák.

UVOD65CS.DTC, UVOD65EN.DTC

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky); text je komprimován.

LIST65CS.TCH, LIST65EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

VYRO20CS.TCH, VYRO20EN.TXT

Přehled výročí, týkajících se Atari v roce 2020 (česky a anglicky).

ATRACKCS.TCH, ATRACKEN.TXT

Popis sytému A-Track - komplexního řešení pro ovládání modelových vláčků pomocí 8bitového Atari (česky a anglicky).

ATRRUNCS.TCH, ATRRUNEN.TXT

Popis jak spustit A-Track (česky a anglicky). Kopie z disku D.

ATRRUNCS.TCH, INTCHE2C.TCH, INTCHE1E.TXT, INTCHE2E.TXT

Rozhovor s Terrym Chamberlainem, vývojářem systému A-Track (česky a anglicky).

GRHCADCS.TCH, GRHCADEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Hot & Cold Adventure (česky a anglicky).

GRMLOOCS.TCH, GRMLOOEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Multi Loops (česky a anglicky).FLOP 65, strana B

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

DIAM3.COM, DIAM3CS.TCH, DIAM3EN.TXT

Hra Diamondz 3 je další reedicí starší Fandalovy hry se zbrusu novými levely a dvěma novými prvky. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

DIZZY.COM, DIZZYCS.TCH, DIZZYEN.TXT

Fandalův port hry Dizzy - The Ultimate Cartoon Adventure, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

FRACTARI.COM, FRACTACS.TCH, FRACTAEN.TXT

Tondův program Fractari pro generování Mandelbrotovy množiny, včetně průvodního textu (česky a anglicky).FLOP 65, strana C

LS.COM, LSCS.TCH, LSEN.TXT

Hra Letter Scrabble od Fandala, včetně průvodního textu (česky a anglicky). Hra je umístěna na samostatném disku, ale lze ji spustit i z DOSu nebo QMEGu.

RUNNER3.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.FLOP 65, strana D

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER4.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

ATRACK.COM, ATRACK.OVL, ATRACK.FNT, ATRACK.CFG

Program A-Track, včetně fontu a konfigurace.

ATRKDEMO.ITL

Výchozí ukázkový seznam položek pro A-Track.

REALITEM.ITL

Alternativní ukázkový seznam položek pro A-Track.

ATRRUNCS.TCH, ATRRUNEN.TXT

Popis jak spustit A-Track (česky a anglicky).

TERRY.COM

Zdigitalizovaná fotografie Terryho Chamberlaina - vývojáře systému A-Track. Převod a kód pro zobrazení zajistil Tonda.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.