FLOP 28

FLOP 28

 Download: Flop_28.zip

Adresář strana A:
 1. DOS   SYS 038
  ----------- 000
 2. FLOP28 COM 043
 3. SYSTEM HYP 026
  ----------- 000
 4. OBSAHA CAP 035
 5. OBSAHB CAP 006
 6. UVODNIK CAP 033
 7. PROHL  CAP 009
 8. INTERW CAP 021
 9. OPRAVY CAP 007
10. DOTAZY CAP 005
11. IQINFO CAP 053
12. BRNO193 CAP 079
13. HELPKONECAP 060
14. RADEK  CAP 036
  ----------- 000
15. PODNIKY SC  091
  ----------- 000
16. TW   CAP 014
17. TW11  COM 084
18. MANUAL TWR 081
19. KAZETA TWR 013
  ----------- 000
20. MINIDOS2ZAV 012
  ----------- 000
21. TBASIC COM 145
22. TETRIS TBA 100
23. TETRIS COM 016
24. TETRIS DAT 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. DOS   SYS 038
 2. SORRY  COM 007
  ----------- 000
 3. IQTEST TBA 034
  ----------- 000
 4. IQOBRA PIC 062
 5. IQOBRB PIC 062
 6. IQOBRC PIC 062
 7. IQOBRD PIC 062
 8. IQOBRE PIC 062
 9. IQOBRF PIC 062
10. IQOBRG PIC 062
11. IQOBRH PIC 062
12. IQOBRI PIC 062
13. IQOBRJ PIC 062
14. IQOBRK PIC 062
15. IQOBRL PIC 062
16. IQOBRM PIC 062
17. IQOBRN PIC 062
18. IQOBRO PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS

Systémový soubor.

FLOP28.COM

Nový prohlížeč souborů, ve kterém se právě nalézáte. Patří k němu ještě soubor SYSTEM.HYP, nesoucí systémovou část textů (větvení).

OBSAH?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVODNIK.CAP

Na magazín se opět vrací tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazinu. V dnešním úvodníku se představí nová redakce FLOPu, začínající pracovat od tohoto čísla.

PROHL.CAP

Textový soubor formátu Čapek. Obsahuje několik málo slov o prohlížeči.

INTERW.CAP

Úplně nově zavedená rubrika. V našem prvním rozhovoru se seznámíme s druhým redaktorem FLOPu Honzou Wallou. Podle plánu by zde měly být uveřejňované rozhovory s autory známých tuzemských programů. Výběr dotazovaných závisí však také trochu na našich možnostech.

OPRAVY.CAP

Opravy, doplnění, vysvětlení k materiálům uveřejňovaným v magazinu FLOP i tištěným publikacím FLOPu.

Ve vyjímečném, pro nás naprosto nežádoucím případě, zde budou zveřejněny i kritiky naší práce.

Dnes opravujeme: Flop 22 - Kalendar

Flop 25 EASTER.BAS

Opravuje : Karel Kraus

DOTAZY.CAP

Zodpovídáme na otázky členů FLOPU písemné i zajímavé telefonické.

UPOZORNĚNÍ - neznáme úplně všechno.

IQINFO.CAP

Seznámení s problematikou IQ testů a činností organizace MENSA se zaměřením na naši republiku. Informace jsou čerpány z materiálů vydaných naší pobočkou MENSY a z nedávno vyšlé knihy "Testy IQ"

Tento text tematicky doplňuje inteligenční test zařazený ve zpravodaji na druhé straně a zběžně jej i popisuje.

BRNO193.CAP

Velmi opožděná reportáž z návštěvy akce brněnského klubu ATARI HODY III dne 29.5.1993. Moje první reportáže z ATARI HODů II a sleziny ataristů ve Frýdku-Místku zveřejněny nebyly - používal jsem je pouze ve své korespondenci a v našem klubu. Pokud bude mezi čtenáři zájem o tyto informace, které nemají praktické využití, nebrání nic jejich dodatečnému publikování.

HELPKONE.CAP

Celkové zveřejnění průběhu a závěru soutěže HELP !!! uspořádané v roce 1992 pro majitele počítačů SPECTRUM a ATARI. Vychází se zpožděním více než jeden rok vinou autora článku, tedy mojí. Opravuje nesprávnou informaci uvedenou v informačním bulletinu, za kterou v době jejího zveřejnění z naší strany (ataristů) nikdo nemohl.

RADEK.CAP

Popis a reklama nového komprimačního programu zaměřeného na kazetové turbo. Svým rozsahem se vymyká běžným reklamám zařazovaným do rubriky REKLAMY.CAP, proto je uvedený pod samostatným názvem.

Podle názoru redakce jde o zdařilý program, který je ale vhodný zejména pro kazetáře a hlavně měl přijít o něco dříve. Nejsme si sami jistí, jaký bude mít reklama ohlas, ale na přání autora popis zveřejňujeme. Používat tento program by mohli i disketáři, kteří si kopírkami dávají hry ve formátu TURBO na diskety pod různé minidosy.

PODNIKY.SC

Aktuální nabídka: několik vybraných podníků a údajů o nich v tabulce pro SYNCALC. Tuto tabulku jsme dostali pár dní před odevzdáním hotového magazínu do Rožnova, proto neznáme dopodrobna její činnost a chybí nějaký popisný text. Orientačně uvedu, že levá polovina tabulky obsahuje konstantní údaje z novin, pravá vypočítané hodnoty. S levou polovinou se nesmí hýbat, pravou by mělo být možné třídit podle výsledků. Uživatelé znalí programu SYNCALC se jistě v tabulce zorientují.

TW11.COM

(určitě) Nový (snad slušný) textový editor. Více informací viz soubor TW.CAP a MANUAL.TWR. Jako doplňek je i přiložený soubor KAZETA.TWR, který představuje popisnou vložku do audio kazety. Připravený formulář stačí vyplnit obsahem kazety, vytisknout a vystříhnout.

MINIDOS2.ZAV

Upravená verze. Oproti původnímu Minidosu od Vacka umožňuje nahrávání i segmentovaný program. Samozřejmě jinak je kompatibilní.

TBASIC.COM

Starý známý Turbobasic.

TETRIS.TBA

Další verze populární hry. Součástí je TETRIS.COM, obsahující strojové rutiny a TETRIS.DAT, obsahující výsledkovou listinu.

Obsah strana B:

DOS.SYS, SORRY.COM

Systémové soubory.

IQTEST.TBA

Test inteligence, napsaný v TURBOBASICU. Ten však pro nedostatek místa je pouze na straně A. Je nutné spustit TURBOBASIC na straně A, obrátit disketu a potom teprve test spustit.

Test trvá 15 minut, je převzatý z AUSTRALIAN MAGAZINE. Je pouze orientační!!

Vaše odpovědi najdete v řetězci A$, správné výsledky pro kontrolu v řetězci B$

IQOBR?.PIC

15 obrázků ve formátu DESIGNMASTER. Jedná se o 15 otázek IQ testu, obrázky jsou do něj postupně přihrávány. Je možné tyto obrázky vytisknout programem HARDCOPY.

 


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.