Atari - Magazín FLOP

Disketový elektronický "časopis" pro počítače Atari XL/XE.

Ovládání Flop readeru

Obrazovka

Obrazovka readeru je rozdělena na tři části. Nahoře je nadpis, číslo magazínu a rok vydání. V prostřední části je prostor pro text. Řádek v dolní části obsahuje jméno autora readeru, nastavený mód, jméno otevřeného souboru a číslo aktuální stránky. Symboly > a < před číslem stránky označují první a poslední stránku textu.


Ovládání

Flop reader umožňuje procházet obsah Flopu ve stylu hypertextu. Jeho ovládání je naprosto jednoduché.

Šipkami (bez CTRL) nahoru a dolů se pohybuje kurzorem po stávajícím textu, včetně stránkování. Pravou šipkou nebo klávesou Return se aktivuje vybraná položka pod kurzorem (vstup do hlubších úrovní, spuštění binárního souboru, načtení obrázku). Levou šipkou či klávesou ESC je možné vrátit se zpět.
Reader lze opustit stiskem klávesy ESC na hlavní obrazovce.

Klávesa Inverse Video/Atari Logo invertuje barvu textu a pozadí.

Reader lze ovládat i pomocí joysticku. Pohybem joysticku nahoru a dolů se pohybuje kurzorem a stránkuje. Pohybem joysticku vpravo se aktivuje vybraná položka. Pohybem joysticku vlevo se vrací zpět.


Nastavení módu

Flop reader pracuje ve dvou různých režimech (MD11 a MD12) práce s disketami. Režimy přepíná klávesa M.

MD11 znamená, že je k dispozici pouze jedna disketová mechanika. Pro načítání příspěvků ze strany B je nutné druhou disketu vložit do mechaniky 1.

MD12 je režim, v němž lze mít stranu A v mechanice 1 a stranu B v mechanice 2. Reader pak načte daný příspěvek ze správné diskety bez nutnosti jejich přehazování.Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.