FLOP 67

FLOP 67

 Download: Flop_67.zip

Adresář strana A:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 67 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS   102  1
INTRO67.COM  13150 106
FLOP67.COM   7012 57
FLOP.HYP    10532 85
RUNNER1.HYP   493  4
G8VIEW.HYP    364  3
--------.---    0  0
UVOD67CS.TCH  2988 24
UVOD67EN.TCH  3258 27
LIST67CS.TCH  3427 28
LIST67EN.TCH  3536 29
--------.---    0  0
VYRO22CS.TCH  1599 13
VYRO22EN.TCH  1698 14
VZAK2021.TCH  6477 52
LUBOCS.TCH   1401 12
LUBOEN.TCH   1527 13
--------.---    0  0
NEPLATCS.DTC  5700 46
NEPLATEN.DTC  4912 40
RYCHLESI.DTC  7873 63
--------.---    0  0
SDXUPGCS.TCH  5967 48
SDXUPGEN.TCH  6088 49
--------.---    0  0
SIO2CHCS.TCH  2085 17
SIO2CHEN.TCH  2313 19
SIO2CH.PIC   7600 61
--------.---    0  0
VIDEOCCS.TCH  9654 78
VIDEOCEN.TCH  9515 77
--------.---    0  0

free sectors: 6
    Adresář strana B:
DISK 720 256
FORMAT xdos

...........   4625 19
| FLOP 67 |    0  0
|     |    0  0
|strana B |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    71  1
RUNNER2.HYP   493  2
RUNBAS2.HYP   552  3
--------.---    0  0
GRSCRCS.TCH   6213 25
GRSCREN.TXT   6555 26
GRTP10CS.TCH  1741  7
GRTP10EN.TXT  1785  8
--------.---    0  0
NHI.COM    30570 121
NHICS.TCH    1981  8
NHIEN.TCH    2245  9
--------.---    0  0
PACLAB.COM   61417 243
PACLABCS.TCH  2347 10
PACLABEN.TCH  2244  9
--------.---    0  0
SIBATTLE.COM  38154 151
SIBATTCS.TCH  2132  9
SIBATTEN.TCH  2306 10
--------.---    0  0
BLOBHUNT.BAS  4707 19
BLOBHUCS.TCH   571  3
BLOBHUEN.TCH   572  3
--------.---    0  0
ZDENM2CS.TCH  2475 10
ZDENM2EN.TCH  2755 11
--------.---    0  0

free sectors: 0
    Adresář strana C:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 66 |    0  0
|     |    0  0
|strana C |    0  0
|     |    0  0
|Zdenda's |    0  0
|Montezuma|    0  0
| -II-  |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    88  1
ZDENMON2.COM  49218 394
SCORES.DAT    80  1
--------.---    0  0
LEVEL01.DAT   1536 13
LEVEL02.DAT   1536 13
LEVEL03.DAT   1536 13
LEVEL04.DAT   1536 13
LEVEL05.DAT   1536 13
LEVEL06.DAT   1536 13
LEVEL07.DAT   1536 13
LEVEL08.DAT   1536 13
LEVEL09.DAT   1536 13
LEVEL10.DAT   1536 13
LEVEL11.DAT   1536 13
LEVEL12.DAT   1536 13
LEVEL13.DAT   1536 13
LEVEL14.DAT   1536 13
LEVEL15.DAT   1536 13
LEVEL16.DAT   1536 13
LEVEL17.DAT   1536 13
LEVEL18.DAT   1536 13
LEVEL19.DAT   1536 13
LEVEL20.DAT   1536 13
LEVEL21.DAT   1536 13
LEVEL22.DAT   1536 13
LEVEL23.DAT   1536 13
LEVEL24.DAT   1536 13
LEVEL25.DAT   1536 13
LEVEL26.DAT   1536 13
LEVEL27.DAT   1536 13
LEVEL28.DAT   1536 13
LEVEL29.DAT   1536 13
LEVEL30.DAT   1536 13
LEVEL31.DAT   1536 13
LEVEL32.DAT   1536 13
LEVEL33.DAT   1536 13
LEVEL34.DAT   1536 13
LEVEL35.DAT   1536 13
LEVEL36.DAT   1536 13
LEVEL37.DAT   1536 13
LEVEL38.DAT   1536 13
LEVEL39.DAT   1536 13
LEVEL40.DAT   1536 13
--------.---    0  0
ZDENM2CS.TCH  2475 20
ZDENM2EN.TCH  2755 23
--------.---    0  0

free sectors: 13
    Adresář strana D:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 66 |    0  0
|     |    0  0
|strana D |    0  0
|     |    0  0
|Lubo Roba|    0  0 
|slideshow|    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    85  1
RUNNER4.HYP   493  4
SLIDE.COM    1767 15
--------.---    0  0
1.BIF     18907 152
2.BIF     17308 139
3.BIF     18778 151
4.BIF     17254 139
5.BIF     17906 144
6.BIF     15906 128
--------.---    0  0
LUBOCS.TCH   1401 12
LUBOEN.TCH   1527 13
--------.---    0  0

free sectors: 74

Seznam souborů na disketách

FLOP 67, strana A, MD

FLOP67.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP, G8VIEW.HYP:

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem, utilita pro spouštění programů z readeru a zavaděč obrázků.

AUTORUN.SYS:

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO67.COM:

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, včetně hudby.

UVOD67CS.TCH, UVOD67EN.TCH:

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky).

LIST67CS.TCH, LIST67EN.TCH:

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

VYRO22CS.TCH, VYRO22EN.TCH:

Přehled výročí, týkajících se Atari v roce 2022 (česky a anglicky).

VZAK2021.TCH:

Výroční zpráva Atari klubu za rok 2021 (pouze česky).

LUBOCS.TCH, LUBOEN.TCH:

Vzpomínkový text na Ľuba Robu (česky a anglicky).

NEPLATCS.DTC, NEPLATEN.DTC:

Reportáž z NEPLatariády 2022 (česky a anglicky). Soubory jsou komprimovány.

RYCHLESI.DTC:

Popis hry Rychlé šípy (pouze česky). Text je komprimován.

SDXUPGCS.TCH, SDXUPGEN.TCH:

Článek o aktualizaci SpartaDOSu X (česky a anglicky).

SIO2CHCS.TCH, SIO2CHEN.TCH, SIO2CH.PIC:

Článek o rozhraní SIO2PC USB Ch440G (česky a anglicky), vč. obrázku se schématem.

VIDEOCCS.TCH, VIDEOCEN.TCH:

Článek srovnávající několik videokonvertorů (česky a anglicky).

FLOP 67, strana B, DD

AUTORUN.SYS:

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP, RUNBAS2.HYP:

Utility pro spouštění binárních a basicových programů z FLOP readeru předem zavedeného ze strany A.

GRSCRCS.TCH, GRSCREN.TCH:

Recenze hry z ABBUC magazínu - Stunt Car Racer (česky a anglicky).

GRTP10CS.TCH, GRTP10EN.TCH:

Recenze hry z ABBUC magazínu - Time Pilot 1.0 (česky a anglicky).

NHI.COM, NHICS.TCH, NHIEN.TCH:

Hra Ninja Help Icopter, kterou napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

PACLAB.COM, PACLABCS.TCH, PACLABEN.TCH:

Hra PacMan Labyrinth, kterou napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

SIBATTLE.COM, SIBATTCS.TCH, SIBATTEN.TCH:

Hra Space Invaders Battle, kterou napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

BLOBHUNT.COM, BLOBHUCS.TCH, BLOBHUEN.TCH:

Hra Blobhunt, kterou v Basicu napsala Ella. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

ZDENM2CS.TCH, ZDENM2EN.TCH:

Průvodní text (česky a anglicky) ke hře Zdenda's Montezuma II., kterou najdete na disku C.

FLOP 67, strana C, MD

AUTORUN.SYS:

Dávkový soubor, který při bootu automaticky spustí slideshow.

ZDENMON2.COM, SCORES.DAT, LEVEL??.DAT:

Hra Zdenda's Montezuma II., kterou napsal Zdeněk Zubr.

ZDENM2CS.TCH, ZDENM2EN.TCH:

Průvodní text (česky a anglicky) ke hře Zdenda's Montezuma II. Jde o stejný text jako na disku B.

FLOP 67, strana D, MD

AUTORUN.SYS:

Dávkový soubor, který při bootu automaticky spustí slideshow.

RUNNER4.HYP:

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

SLIDE.COM:

Slideshow program, který vytvořil R0ger ke zobrazení obrázků přiložených na disku.

1.BIF, 2.BIF, 3.BIF, 4.BIF, 5.BIF, 6.BIF:

Fotky Ľuba Roby, které zkonvertoval na 8bitové Atari R0ger. Jsou postupně načítány a zobrazovány slideshow aplikací.

LUBOCS.TCH, LUBOEN.TCH:

Vzpomínkový text na Ľuba Robu (česky a anglicky). Jde o kopii souborů z disku A.


Diskmagazin Flop vám přináší server cs.atari.org.